Zeventigjarige blijkt ‘s nachts iets opvallends gemeen te hebben met dertigjarige

Je zou het misschien niet denken, maar ze slapen gemiddeld even lang.

Niets is zo veranderlijk als onze nachtrust. Niet alleen verschilt de slaapduur soms van dag tot dag, de tijd die we in bed doorbrengen schommelt ook gedurende ons hele leven aanzienlijk. In een nieuwe studie hebben onderzoekers in kaart gebracht hoeveel uur een gemiddeld persoon op een bepaalde leeftijd slaapt. En daaruit blijkt dat slaappatronen tijdens ons leven veelvuldig veranderen én dat er opvallende verschillen tussen landen bestaan.

Studie
Aan de grootschalige studie deden een slordige 730.000 mensen mee, afkomstig uit maar liefst 63 verschillende landen. De deelnemers speelden het mobiele spel Sea Hero Quest, een virtual reality-spel dat is ontworpen met het doel vroege symptomen van dementie aan het licht te brengen. Maar, het spel kan ook voor andere doeleinden worden ingezet, zo tonen de onderzoekers aan. Naas het voltooien van bepaalde taken, moeten de spelers namelijk ook bepaalde demografische informatie opgeven. Daarnaast worden ze bevraagd over andere kenmerken die nuttig kunnen zijn voor neurowetenschappelijk onderzoek, zoals over hun slaappatroon.

Slaapduur
Na een grondige analyse van de gegevens, komen de onderzoekers tot enkele interessante ontdekkingen. Zo blijkt dat een gemiddeld mens zo’n 7,01 uur per nacht slaapt. Vrouwen slapen gemiddeld zo’n 7,5 minuten langer dan mannen.

U-vorm
Kijken we naar de slaapduur gedurende een mensenleven, dan blijkt het aantal uur dat we slapen behoorlijk te schommelen. Onze slaapduur vormt in feite een U-vormig patroon. Als we jong zijn slapen we veel en als we oud zijn ook. Precies daar tussen in, slapen we het kortst.

Leeftijden
Meer specifiek ontdekten de onderzoekers dat jongeren (de minimumleeftijd in het onderzoek lag rond de 19 jaar) het meest slapen. Gedurende de twintiger jaren neemt de slaapduur vervolgens af. Tussen de leeftijd van 33 en 53 slapen mensen het minst. Daarna neemt de slaapduur weer geleidelijk aan toe tot zeventig jaar. Wanneer we de respectabele leeftijd van zeventig hebben bereikt, slapen we weer evenveel als op ons dertigste.

Verklaring
Waarom mensen precies in het midden van hun leven het kortst slapen? Volgens de onderzoekers is dit te verklaren doordat veel mensen rond deze leeftijd thuiswonende kinderen hebben. Daarnaast houden ze er mogelijk ook een druk beroepsleven op na, waardoor ze op hun slaap beknibbelen. De langere slaapduur bij mensen boven de vijftig is deels te verklaren doordat ze langzaamaan minder en tegen het eind van hun zestigste jaren helemaal stoppen met werken, waardoor ze minder vroeg op hoeven te staan. Ook gezondheidsproblemen kunnen verklaren waarom ouderen langer slapen.

Landen en regio’s
Opvallend genoeg blijken slaappatronen tevens te verschillen tussen landen. De mensen die het meest slapen, wonen vooral in Oost-Europa. Zo blijkt dat inwoners van Albanië, Slowakije, Roemenië en Tsjechië het langst in bed liggen. Zij slapen zelfs twintig tot veertig minuten langer dan gemiddeld. Het kortst slapen mensen afkomstig uit Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Filippijnen, Maleisië en Indonesië. Ook in landen die dichterbij de evenaar liggen, slapen mensen korter.

Verband
Dankzij de studie krijgen we voor het eerst een echt goed beeld van de uren die we gedurende ons leven slapend doorbrengen. “Eerdere studies hebben verbanden gevonden tussen leeftijd en slaapduur, maar de onze is het eerste grote onderzoek dat de drie verschillende fasen in de menselijke levensloop aan het licht brengt,” aldus onderzoeker Hugo Spiers. “We ontdekten bovendien niet alleen dat mensen van over de hele wereld tijdens hun volwassen jaren het minst slapen, de gemiddelde slaapduur varieert ook nog eens tussen landen en regio’s.”

Overigen is het heel belangrijk om voldoende te slapen, al is op tijd naar bed gaan en genoeg uren rusten voor velen zeker niet vanzelfsprekend. Bijna een kwart van de Nederlanders kampt met slaapproblemen. Slaap is echter heel belangrijk voor veel lichamelijke en cognitieve functies. Zo wordt onder andere de cardiovasculaire gezondheid, het immuunsysteem, het metabolisme, het geheugen, en de emotieregulatie erdoor beïnvloed. Ook het risico op de ziekte van Alzheimer of kanker wordt in verband gebracht met de slaapkwaliteit. Voor een betere gezondheid en een goed emotioneel welzijn is het van belang dat mensen consequent voldoende slaap krijgen. Dit houdt voor de meeste gezonde mensen 7 uur slaap per nacht in.

Bronmateriaal

"People sleep the least from early 30s to early 50s" - UCL

Afbeelding bovenaan dit artikel: Edvankun van Enrykun (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd