Nieuw onderzoek kan helpen verklaren waarom mensen wat huiverig zijn om een oude vriend te bellen – zelfs als ze die vriend echt wel missen

Wil je al jaren opnieuw in contact komen met een oude vriend, maar durf je de eerste stap niet te zetten? Je bent niet de enige én het is goed te verklaren, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Want oude vrienden benaderen blijkt voor veel mensen net zo spannend te zijn als het benaderen van een vreemde.

Je hoort het niet vaak: een onderzoek dat tot stand is gekomen door de kracht van vriendschap. Toch is niks minder waar. Zo kenden de onderzoekers Gillian Sandstrom en Lara Aknin elkaar nog van de universiteit, maar hebben sindsdien bijna geen contact meer gehad. Toen ze in 2022 elkaar weer voor het eerst ontmoetten was het duidelijk: ze wilden onderzoek doen naar het feit dat het soms toch best lastig kan zijn om contact te zoeken met oude vrienden. De resultaten van het onderzoek mogen er zijn; zo blijkt uit de studie dat het herstarten van een vriendschap soms net zo lastig voor mensen kan zijn als het benaderen van een vreemde – zelfs als die mensen die oude vriendschap actief missen. Aknin licht toe: “We ontdekten dat ongeveer 90% van alle deelnemers het contact had verloren met iemand waar ze nog steeds om gaven. Ondanks dat bleek dat 70 procent neutraal, of zelfs negatief tegenover het idee stond om de oude vriendschap weer voort te zetten.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Nature Communications Psychology.

Barrières
Voor het overkoepelende onderzoek hebben de wetenschappers gebruik gemaakt van een lange reeks van zeven kleinere onderzoeken. In totaal deden bijna 2500 deelnemers mee aan het overkoepelende onderzoek. De zeven kleinere onderzoeken kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: online onderzoeken, waarbij het simpelweg de bedoeling was om online vanuit huis een vragenlijst in te vullen. En fysieke onderzoeken, waarbij deelnemers fysiek naar een locatie moesten komen om daar, onder meer, vragen te beantwoorden. Vooral bij deze fysieke onderzoeken werden deelnemers vaak uitgedaagd om ook écht contact op te nemen met een oude vriend. Dit staat in schril contrast met de online onderzoeken: deze waren vaak veel vrijblijvender. Voor de werving van deelnemers hebben de wetenschappers zich hoofdzakelijk gericht op de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Uit de resultaten blijkt dat mensen verrassend vaak barrières ervaren op het moment dat ze contact willen leggen met een oude vriend. Zo dachten deelnemers vaak dat oude vrienden niet meer geïnteresseerd in hen waren of dat de ontmoeting ongemakkelijk zou zijn. Ook waren er veel deelnemers die zich ronduit schuldig voelden vanwege het feit dat ze zo lang niks van zich hadden laten horen. De fysieke onderzoeken waren dus zo ontworpen om deelnemers aan te moedigen tóch deze eerste stap te zetten. Sandstrom legt uit: “Het was interessant om te zien dat mensen het lastig vonden om deze belangrijke barrières te overkomen, zelfs nadat we gebruik hadden gemaakt van interventies met als doel om ze hierbij te helpen.” Uit het onderzoek bleek dat, zelfs na de aanmoediging, gemiddeld slechts 1 op de 3 deelnemers daadwerkelijk een bericht naar hun oude vriend(in) had gestuurd.

Toch lieten de wetenschappers zich niet volledig uit het veld slaan in hun pogingen om vriendschappen te herstellen. Sandstrom vervolgt: “In het verleden heb ik een onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op hoe moeilijk mensen het vonden om te praten met een vreemde. Tijdens dit onderzoek viel het ons op dat de twijfel van deelnemers om contact te leggen met een oude vriend ongeveer hetzelfde was als bij de vorige studie (waarin mensen dus twijfelden of ze een vreemde zouden aanspreken, red.) Daarom gebruikten we een mogelijke oplossing uit dat eerdere onderzoek; het kan erg helpen als mensen eerst kunnen oefenen. Ook bij dit nieuwe onderzoek zagen we dat het deelnemers hielp als ze eerst berichten zouden sturen naar hun huidige vrienden, vóórdat ze contact opnamen met de oude vriend.”

Sleutelrol
De resultaten van het onderzoek zijn significant, omdat uit voorgaand onderzoek is gebleken dat sociale relaties erg belangrijk zijn voor mensen om zich gelukkig te voelen. Ondanks dat houden mensen er tegenwoordig steeds minder vrienden op na. Sandstrom vult aan: “We leven in een tijd waar mensen steeds meer los van elkaar leven en waarbij ze ook minder hechte vriendschappen hebben. Dit is ondanks het feit dat we tegenwoordig erg veel manieren hebben om met elkaar in contact te komen. Uit recent onderzoek blijkt dat het meer dan 200 uur kost om een kennis om te zetten in een hechte vriendschap. We hoopten dan ook te ontdekken of het aanmoedigen van oude vriendschappen een goede manier is mensen een handje te helpen (bij het aangaan van meer hechte vriendschappen, red.).

Aknin haakt aan en sluit af: “Uit onderzoek blijkt al decennialang dat sociale relaties een sleutelrol spelen in het behalen van een gevoel van geluk en betekenis in ons leven. We hopen dan ook dat onze resultaten er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat anderen zich aangemoedigd voelen – zodat ook zij dat ene eerste bericht sturen naar een oude vriend.”

Bronmateriaal

"Don’t be a stranger – study finds rekindling old friendships as scary as making new ones" - SFU
Afbeelding bovenaan dit artikel: sailor8888 from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd