Over Scientias.nl

Scientias.nl is de grootste populair-wetenschappelijke nieuwssite met meer dan 600.000 unieke bezoekers en 1.500.000 pageviews per maand. Als redactie zijn we 100% onafhankelijk en zullen nooit buigen voor druk van buitenaf.

Iedere dag selecteren we de beste papers en werken die uit tot nieuwsartikelen. We hebben connecties met veel wetenschappers en universiteiten in binnen- en buitenland en weten daarom meteen als een paper in een wetenschappelijk vakblad wordt gepubliceerd. We publiceren alleen nieuws dat in een wetenschappelijk vakblad staat. Daarmee streven we naar 100% betrouwbaarheid.

Onze belangrijkste missie: zoveel mogelijk mensen inspireren en meenemen in de wereld van de wetenschap. Daarom is Scientias.nl een gratis te bezoeken website en kost een abonnement op het Scientias.nl-magazine (met inmiddels 45.000+ nieuwsbriefabonnees) niets. Zo maken we wetenschapsjournalistiek toegankelijk voor breed publiek .

Scientias.nl kost natuurlijk geld om draaiende te houden. We verdienen ons geld met advertenties en donaties. Al het geld wat we verdienen zetten we in om Scientias.nl te verbeteren. Jij kunt daarbij helpen. Schakel een eventuele Adblocker uit (of plaats Scientias.nl op de whitelist). Wil je meer doen? Dan kun je altijd een donatie overmaken. Dit wordt enorm gewaardeerd.

Scientias.nl is natuurlijk ook van jou. We luisteren altijd naar onze bezoekers en proberen de ervaring voor jou zo goed mogelijk te maken. Opmerkingen? Mail ons!

Oprichting

Scientias.nl is een initiatief van wetenschapsjournalisten Tim Kraaijvanger en Caroline Hoek. Zij startten op 29 november 2009 met Scientias.nl. Het doel: het leveren van een brede nieuwsvoorziening over wetenschap.

Algemeen
Op Scientias.nl vindt u het laatste nieuws over wetenschap, oftewel over astronomie, ruimtevaart, technologie, fysica, gezondheid, psychologie, biologie, weer, klimaat en geschiedenis. In Nederland en België is Scientias.nl de grootste populair-wetenschappelijke nieuwssite (bron: STIR). In het weekend en op feestdagen wordt er geen nieuws geplaatst, maar verschijnen er wel interessante achtergrondartikelen.

Geschiedenis
Het idee over Scientias.nl ontstond al vroeg. Tim Kraaijvanger was van 2002 tot 2007 hoofdredacteur van AstroStart.nl, op dat moment één van de grotere astronomiesites in de Benelux. Hoewel deze website een succes was, wilde Tim de site graag breder trekken. Tijdens zijn studie Journalistiek ontmoette hij Caroline Hoek, waarna ze besloten om Scientias.nl op te richten als afstudeerproject. De technische ontwikkeling startte in de zomer van 2009. Op 29 november 2009 verschenen de eerste artikelen.

Groeifase
Hoewel Scientias.nl begon als afstudeerproject, zijn Tim en Caroline na hun studie verder gegaan met de website. Dit omdat de bezoekersaantallen flink stegen en het werk erg leuk was. Overigens groeide Scientias.nl niet alleen qua bezoekers. Ook werden er freelancers en columnisten aangetrokken om goede content te plaatsen. Daarnaast verschoof de focus van het schrijven van nieuwsberichten meer naar het onderzoeken van papers en het interviewen van wetenschappers. Hierdoor maakte Scientias.nl een kwalitatieve groei door. In 2018 werd de eerste wetenschapsjournalist aangenomen: Vivian Lammerse.

Toekomst
Uiteraard hopen wij in de toekomst uit te groeien tot een nog grotere speler op de markt. Het liefst groeien wij kwalitatief nog verder door, bijvoorbeeld door de redactie uit te breiden of door meer freelancers in te zetten.

Indien u opmerkingen of suggesties voor ons heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Auteurs
Met dank aan alle auteurs die mee hebben geholpen aan Scientias.nl!