Over het forum

Onder elk artikel kun je reageren en met andere lezers in discussie gaan over wat je in het artikel hebt gelezen. Iedereen kan en mag meedoen, je hebt hiervoor wel een Disqus-account nodig. Dat kun je hier gratis en snel aanvragen.

Disqus kent zes basisregels. In het kort:
– Geen haat spreiden
– Geen spam
– Jezelf niet voordoen als een ander
– Niet (be)dreigen
– Geen persoonlijk identificeerbare info prijsgeven (ook niet van een ander!)
– Geen ongepaste profielen

En onder onze artikelen geldt:
– Probeer het zoveel mogelijk on-topic te houden
– Let op je taalgebruik
– Beledig of kwets andere gebruikers niet
– Saboteer de discussie niet en bevorder een positieve dialoog
– Verspreid niet opzettelijk foutieve informatie

Gebruikers die zich niet aan deze regels houden, kunnen – tezamen met hun berichten – van het forum geweerd worden.

Moderator
Naast de redactie houden ook moderators Charel en Yorick het forum goed in de gaten. Zij kijken of bovenstaande regels gehandhaafd worden en kunnen – indien nodig – maatregelen treffen. Berichten en/of gebruikers worden alleen geweerd als bovenstaande spelregels gebroken worden. Charel en Yorick zijn zelf ook actief op het forum en discussiëren op eigen titel mee.

Tot slot nog enkele moderator-tips:
– Lees je in een reactie iets wat jou aansprak, iets nieuws, iets interessants, iets waar je het mee eens bent; geef eens een upvote! Het geeft jou ook een stem, je helpt de discussie op relevantie te ordenen en de schrijver ontvangt een stukje waardering.
– Vragen staat vrij. Respecteer de moeite die iemand neemt om ze te beantwoorden, ook wanneer het antwoord je niet aanstaat.
– Breng je mening als mening en een feit als feit, dat voorkomt vaak een hoop narigheid in discussies.
– Saboteer discussie niet. Daarmee bedoelen wij: (Alsmaar steeds weer…) in drogredenen bevangen blijven, hetzelfde argument in gelijke discussie herhalen, stereotyperen, toch een mening als feit verkondigen, nimmer bronnen of onderbouwing overleggen, nimmer thuis geven voor repliek, veelvuldig de eigen reacties verwijderen of essentieel aanpassen, de auteur van het artikel diverse zaken verwijten of de discussie voornamelijk over eventuele taal- of stijlfouten te laten gaan i.p.v. de meldingsfunctie te gebruiken, enz. Kortom: geen ‘trollerij’ of ‘spam’, want dat is voor ons allen vervelend, onwenselijk en leidt tot verstomming. Ook helpt het serieuze discussies weinig verder en getuigt het er niet van dat je je medegebruikers serieus neemt, terwijl wij juist hopen op constructieve discussies.
– Onze moderators zijn meermaals per dag actief, maar toch zien wij niet alles. Als je een disqus-account hebt en je ziet een reactie staan welke niet door de beugel kan, help je ons op weg door de reactie te rapporteren, middels de functie ‘markeren als spam’; we zullen deze dan spoedig controleren.
– Laat je ondanks dit niet afschrikken toch mee te doen in onze discussies, vragen te stellen, je mening te geven, een interessante aan- of opmerking te maken, we zien je graag deelnemen en het inspireert de redactie in toekomstige onderwerpkeuzes.

Zie je iets op het forum dat niet door de beugel kan? Meld het via info@scientias.nl.