Wachten met alcohol drinken werkt

De regel ‘geen alcohol onder de zestien jaar’ werkt echt. Ook nadat jongeren zestien zijn geworden drinken ze minder, zo blijkt.

Sommige mensen twijfelen aan de effectiviteit van de regel ‘geen alcohol onder de zestien jaar’. Jongeren zouden het mede door die regel op hun zestiende op een zuipen zetten. Maar dat is een onterechte angst, zo laat onderzoeker Ina Koning in haar proefschrift zien.

Averechts
Nederlandse jongeren mogen pas als ze zestien zijn alcohol drinken. Veel ouders vinden het lastig om die regel te handhaven. Ze zijn bang dat het verbieden van alcohol averechts werkt. “Dit is echter niet waar,’ stelt Koning. “Als ouders streng zijn en regels stellen, blijkt dat te werken: jongeren beginnen dan later met drinken.”

WIST U DAT…

…we in onze stamkroeg beter tegen alcohol kunnen?

Informeren
Koning baseert haar conclusies op een onderzoek onder 3000 jongeren en hun ouders. Ze benadrukt dat het handhaven van de regel alleen mogelijk is als zowel ouders als kinderen zich bewust zijn van de risico’s die alcohol met zich meebrengen. “Die gecombineerde aanpak is essentieel voor het slagen van alcoholpreventie. Alleen ouders of alleen jongeren informeren werkt niet.”

Inhaal-effect
Jongeren die tot hun zestiende niet drinken, gaan zodra ze zestien zijn heus niet opeens heel veel alcohol drinken, zo blijkt. “Er is geen sprake van een ‘inhaal-effect’, zoals veel ouders denken,” stelt Koning. Jongeren die voor hun zestiende geen alcohol dronken, drinken na hun zestiende minder alcohol dan jongeren die voor hun zestiende al alcohol dronken.

Koning promoveert op vrijdag 30 september op haar onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd