Veroorzaakt vaccin tegen Mexicaanse griep de slaapziekte?

Uit Fins onderzoek is gebleken dat kinderen die het vaccin tegen Mexicaanse griep hebben gekregen ongeveer negen keer meer kans hebben op de slaapziekte dan de kinderen die het vaccin niet hebben ontvangen. Meer onderzoek is nodig, maar vooralsnog wijst alles erop dat het vaccin – in combinatie met andere factoren – toch echt tot de slaapziekte kan leiden.

Finland vaccineerde kinderen in 2009 met Pandemrix. Afgelopen zomer adviseerden experts de regering om de vaccinatieronde stop te zetten. Het aantal kinderen met de slaapziekte nam namelijk explosief toe. En opvallend genoeg waren de meeste kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep.

Meer gevallen
Met name kinderen tussen de vier en negentien jaar liepen een verhoogd risico op de slaapziekte. In totaal werden er in 2009-2010 zestig kinderen met de slaapziekte in het ziekenhuis opgenomen. Dat is veel meer dan in 2007-2008 toen slechts zestien kinderen de ziekte opliepen. Zo’n negentig procent van de kinderen met de slaapziekte hadden het vaccin tegen de Mexicaanse griep ontvangen.

Meer factoren
Kinderen onder de vier jaar of jongeren boven de negentien bleken geen grotere kans op de slaapziekte te hebben. Dat wijst erop dat het vaccin alleen de verhoogde kans niet verklaart. Mogelijk zijn er andere factoren die een rol spelen, maar dat moet uit nader onderzoek blijken.

Zweden
Vooralsnog zijn alleen in Finland en Zweden meer mensen met slaapziekte aangetroffen. En dat is opvallend: Pandemrix is in negentien landen en onder 90 miljoen mensen gebruikt.

Slaapziekte
Slaapziekte is een serieuze aandoening die ervoor zorgt dat patiënten moe zijn en gemakkelijk in slaap vallen. Soms kunnen patiënten zelfs terwijl ze ergens mee bezig zijn, wegdommelen.

Het onderzoek van het Finse instituut wordt naar verwachting in augustus van dit jaar afgerond. Ook op Europees niveau wordt inmiddels onderzoek gedaan naar de kwestie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd