Verband tussen frisdrank en geweld

Wetenschappers hebben ontdekt dat tieners die veel frisdrank drinken vaker betrokken zijn bij geweld.

De onderzoekers verzamelden meer dan 1800 tieners en stelden ze tal van vragen. Onder meer hoeveel frisdrank ze de afgelopen zeven dagen gedronken hadden en of ze zich gewelddadig hadden gedragen. Ook kregen ze de vraag of ze het afgelopen jaar een wapen hadden gedragen.

Resultaten
Ongeveer dertig procent van de ondervraagden gaf aan elke week meer dan vijf blikjes frisdrank te drinken. Deze tieners bleken ook vaker alcohol te drinken en sigaretten te roken. De proefpersonen uit deze groep sliepen niet minder dan de mensen die minder of geen frisdrank dronken. Van de tieners die veel frisdrank dronken, droeg 43 procent een wapen. Onder de tieners die minder frisdrank dronken (één blikje per week of minder), was dat 23 procent. In laatstgenoemde groep was 35 procent wel eens betrokken bij gewelddadige situaties. Onder de tieners die heel veel frisdrank dronken, was dat 59 procent.

WIST U DAT?

Factor
De onderzoekers moeten concluderen dat tieners die veel frisdrank drinken vaker betrokken zijn bij geweld. Ook hebben ze vaker een wapen op zak. Om er zeker van te zijn dat de frisdrank een factor was, werd er ook naar andere factoren gekeken. Bijvoorbeeld: de familiesituatie, alcoholgebruik, etc. Maar zelfs nadat de resultaten met het oog op die factoren gecorrigeerd waren, bleek het drinken van frisdrank nog gevolgen te hebben voor gewelddadig gedrag, zo schrijven de onderzoekers in het blad Injury Prevention.

Het onderzoek stelt niet dat frisdrank leidt tot geweld, maar dat er wel een verband is tussen die twee. Hoe dat komt, is onduidelijk. Wellicht tasten teveel suikers het brein aan en is de verandering zo te verklaren. Wat de studie wel lijkt te bevestigen, is dat er een verband is tussen voeding en gedrag. Meerdere onderzoeken hebben daar al op gewezen en toch blijft het een omstreden bewering. Nader onderzoek moet dat veranderen.

Bronmateriaal

"Does soda cause violence?" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Shannon Coffey (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd