Vaccin tegen longkanker biedt hoop

Eerste experimenten met een vaccin tegen longkanker zijn veelbelovend. Het vaccin kan de kankercellen vertragen.

Wanneer een cel muteert en verandert in een kankercel gaat deze er ook anders uitzien. Om kanker al in een vroeg stadium aan te kunnen pakken, moet het immuunsysteem eigenlijk getraind worden om deze veranderingen op te merken en aan te pakken.

Vaccin
Wetenschappers hebben daarom een vaccin ontwikkeld dat het immuunsysteem waakzamer moet maken. Ze namen een pokkenvirus en pasten dit aan zodat het op het oppervlak proteïnen aanmaakte die ook door kankercellen worden aangemaakt. Dit virus werd ingespoten. Eigenlijk werkt het vaccin net zoals al die andere vaccins: het immuunsysteem wordt middels confrontatie getraind om gevaar te herkennen.

WIST U DAT?

…de bloem herfsttijlloos nog niet zo lang geleden met succes is ingezet tegen kanker?

Experiment
De onderzoekers testten het vaccin op 148 patiënten met longkanker. Alle patiënten kregen chemotherapie, maar slechts de helft van de patiënten kreeg ook het vaccin toegediend. Een half jaar later bleek de ziekte bij de mensen die het vaccin hadden gekregen, stabieler te zijn dan bij de mensen die het zonder het vaccin moesten stellen. Ook leefden de patiënten die het vaccin kregen, iets langer. Maar dat verschil was wel zeer klein. Gemiddeld stierven de patiënten die het vaccin ontvingen na 10,7 maanden. Patiënten die het vaccin niet kregen, stierven na 10,3 maanden.

Nader onderzoek is noodzakelijk. Maar de onderzoekers zijn er wel van overtuigd dat sommige kankerpatiënten gebaat zijn bij het vaccin.

Bronmateriaal

"Lung cancer vaccine shows promise" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Anne Weston / LRI / CRUK / Wellcome Images (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd