Uw karakter bepaalt uw succes

Niet zozeer uw intelligentie, maar karaktertrekken als doorzettingsvermogen en zelfdiscipline zijn sleutels tot succes, zo blijkt.

Onderzoeker Rutger Kappe van de VU Amsterdam trekt die conclusie na een onderzoek onder studenten die aan de Hogeschool Inholland studeerden. Kappe volgde ze tijdens hun studiejaren, tot het moment waarop ze een baan kregen.

Factoren
En die studie levert opvallende resultaten op. Intelligentie blijkt natuurlijk wel invloed te hebben op de studieresultaten, maar het is niet de meest belangrijke factor. Zo zijn doorzettings- en organisatievermogen vijf keer belangrijker voor succes. En motivatie is twee keer belangrijker dan intelligentie.

WIST U DAT?

…computermodellen tamelijk nauwkeurig kunnen voorspellen wie de verkiezingen gaat winnen?

Nieuwe competenties
Het onderzoek van Kappe wijst erop dat het tijd is voor nieuwe competenties. Competenties moeten niet alleen gericht zijn op vaardigheden, maar ook op karaktertrekken. Een student die leert om zelfdiscipline te vertonen of door te zetten, kan het veel verder schoppen.

Leerstijl
Ook de leerstijl – de manier waarop mensen kennis tot zich nemen en verwerken – blijkt weinig invloed te hebben op succes. “Veel docenten en studiebegeleiders vinden leerstijlen belangrijk, terwijl dit onderzoek aantoont dat leerstijlen geen effect hebben op cijfers of studieduur,” concludeert Kappe.

Zoals gezegd volgde Kappe de studenten tot het moment waarop ze een baan aangeboden kregen. En ook in die laatste fase ontdekte Kappe nog iets bijzonders. Extraverten lijken op de arbeidsmarkt een streepje voor te hebben. “Ik ontdekte dat extraverten over het algemeen een hoger startsalaris krijgen.” En dat is onterecht, zo blijkt. Want extraverten doen het niet beter dan introverten. Werkgevers kunnen dat extra salaris dus beter in eigen zak houden.

Bronmateriaal

"Succes is een kwestie van karakter" - VU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door David Levitz (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd