Sociale status van anderen bepaalt ons gedrag

Ons gedrag wordt bepaald door het beeld dat wij hebben van de sociale status van anderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Van apen is dit allang bekend: de dieren passen hun gedrag aan op de status van anderen. Maar nu blijkt dat dat ook voor mensen geldt.

Experiment
De onderzoekers lieten 23 proefpersonen – met verschillende sociale statussen – informatie zien over mensen met een hogere of lagere status. Tijdens het experiment werd het brein van de proefpersonen gescand.

Resultaten
Mensen die zichzelf zagen als iemand met een hoge status, vertoonden meer hersenactiviteit wanneer ze informatie zagen van iemand die ook een hoge status had. Datzelfde gold voor mensen met een lage status die geconfronteerd werden met iemand die dezelfde status had.

Wist u dat…

…eerste indrukken moeilijk te veranderen zijn? Lees hier waarom!

Belangrijke informatie
“De manier waarop we ons gedragen en communiceren met anderen wordt vaak bepaald door de sociale status van anderen in vergelijking met die van onszelf,” legt onderzoeker Caroline Zink uit. “En informatie over de sociale status is daarom heel belangrijk voor ons. Interessant is dat de waarde die we hechten aan informatie over iemands sociale status afhankelijk is van onze eigen status.”

Eerste indruk
Status wordt hierbij niet zozeer bepaald door de bankrekening, maar ook bij prestaties en gewoonten. Het onderzoek onderschrijft hoe belangrijk eerste indrukken – waarbij mensen een beeld krijgen van de status – zijn. “Eerste indrukken zijn enorm belangrijk voor iedereen, of het nu om status, uiterlijk of geld gaat,” stelt psycholoog Jane McCartney. “Er moet dan beslist worden of iemand dezelfde status heeft en wat er gedaan moet worden om ons ervan te verzekeren dat de ander weet dat je dezelfde status hebt. En er moet geëvalueerd worden welke rol de ander in je leven kan spelen.”

En niet alleen onder burgers speelt dat complexe proces. In hogere kringen zeker ook. Misschien zelfs nog sterker. “Ik denk dat er vandaag in de Westminster Abbey heel veel geëvalueerd gaat worden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd