Is de straling van de GSM dan toch schadelijk?

De straling van uw mobiele telefoon reageert mogelijk op een nog nooit eerder overwogen manier met menselijk weefsel, zo melden onderzoekers.

De hele discussie over de kwestie of mobiele telefoons nu wel of niet veilig zijn, heeft zojuist een verrassende wending genomen. Volgens bioloog Bill Bruno klopt het argument dat moet bewijzen dat telefoons veilig zijn wellicht niet.

Argument
Wanneer mensen beweren dat een mobiele telefoon schadelijk is voor de gezondheid dan brengen tegenstanders daar vaak een krachtig argument tegenin. Ze stellen dat microgolf fotonen – de veronderstelde boosdoeners – niet genoeg kracht hebben om weefsels te beschadigen. Dat is al talloze keren aangetoond en daarmee leek het boek dicht.

WIST U DAT…

…onderzoek onlangs nog aantoonde dat een GSM de kans op een hersentumor kan vergroten?

Dichtheid
Maar Bruno toont in zijn paper aan dat de discussie daarmee eigenlijk nog maar begint. Dat microgolven menselijk weefsel niet aan kunnen tasten, is namelijk alleen het geval als de dichtheid ervan klein is. Als de dichtheid groter is, kunnen de fotonen wel degelijk voor veel ellende zorgen en wel op een manier die de wetenschap altijd buiten beschouwing heeft gehouden.

Optisch pincet
Bruno haalt een voorbeeld aan om het één en ander te verduidelijken: een optisch pincet. Hierbij manipuleert een lichtbundel een deeltje. Onderzoek heeft al aangetoond dat de fotonen schade kunnen toebrengen aan structuren. Dat komt doordat ze zich opstapelen: en hoe meer fotonen, hoe sterker de kracht en de schade. Hoewel optische pincetten vaak in het infrarode spectrum werken, roept het voorbeeld wel vragen op. Want wat als dit ook gebeurt bij het gebruik van de mobiele telefoon?

Dat wil niet zeggen dat het gebruik van de mobiele telefoon heel slecht is, maar het geeft het debat wel een nieuwe impuls. En bovenal vraagt het om nader onderzoek. Het argument dat de fotonen te zwak zijn om schade aan te kunnen richten, is volgens Bruno niet langer genoeg om de mobiele telefoon als veilig te bestempelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd