Een pakje sigaretten per dag veroorzaakt jaarlijks 150 mutaties in iedere longcel

Wie een jaar lang een pakje sigaretten per dag rookt, krijgt te maken met veel genetische mutaties. Wetenschappers berekenden dat een verstokte roker gemiddeld 150 extra mutaties in iedere longcel krijgt.

In het wetenschappelijke vakblad Science melden de onderzoekers dat er een direct verband is tussen het aantal gerookte sigaretten tijdens een leven en het aantal mutaties in het DNA van een tumor. Zoals verwacht zijn de mutaties het grootst bij longkanker, maar ook in andere delen van het lichaam werden tumoren aangetroffen met meer tabakgerelateerde mutaties. Dit verklaart waarom rokers vaker verschillende typen kankers krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat er deze eeuw meer dan één miljard mensen sterven aan de gevolgen van roken. In de 20e eeuw kostte de sigaret nog 100 miljoen mensen het leven. Jaarlijks overlijden minstens zes miljoen mensen hieraan. Er is ondertussen een verband tussen roken en zeventien typen kankers gevonden. De onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren liegen er niet om. Iemand die direct na het opstaan een sigaret opsteekt, heeft een grotere kans op kanker. Niet alleen eerstehands en tweedehands, maar ook derdehands rook beschadigt DNA en veroorzaakt mogelijk kanker. Enkele trekjes aan een sigaret veroorzaken binnen enkele minuten genetische schade die kan leiden tot kanker.

Meer mutaties in tumoren van rokers
De Amerikaanse onderzoekers hebben 5.000 tumoren bestudeerd. Zij vergeleken de tumoren van rokers met die van niet-rokers. In het DNA van de tumoren van rokers troffen zij meer beschadigingen aan. Zij telden de beschadigingen en kwamen tot de conclusie dat het roken van een pakje sigaretten per dag voor 150 mutaties per longcel per jaar zorgt. Een zo’n mutatie kan al het startpunt zijn van een reeks genetische schade, waardoor uiteindelijk kanker ontstaat. Overigens is 150 mutaties per jaar per longcel een gemiddelde. De auteurs zagen afwijkende cijfers tussen verschillende rokers.

mutaties

En hoe zit het dan met andere cellen? De onderzoekers berekenden dat rokers die een pakje sigaretten per dag roken jaarlijks 97 extra mutaties in elke cel in het strottenhoofd, 39 extra mutaties in iedere cel in de keelholte, 23 extra mutaties in iedere cel in de mond, 18 extra mutaties in elke cel in de blaas en 6 extra mutaties in elke levercel krijgen.

Stoppen
Rook jij nu? Het enige wat je kunt doen is zo snel mogelijk stoppen. Een roker die voor zijn veertigste stopt, leeft net zo lang als een niet-roker. Scientias.nl verzamelde eerder de vijf beste manieren om te stoppen met roken. Wetenschappelijk onderbouwd!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd