Nieuw onderzoek onthult waarom elke huisarts eigenlijk een barbiepop in zijn lade moet hebben liggen

De opkomst van nieuwe technologie zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden, maar soms ook voor problemen. Daarom grijpen huisartsen nu terug op een oude bekende: de barbiepop.

Huisarts Alecia Daunter liep er al een tijd tegenaan; het precies voordoen van bewegingen tijdens online consulten kan soms erg lastig zijn. Patiënten raken gefrustreerd en huisartsen zijn veel langer bezig om ervoor te zorgen dat de juiste houdingen aangenomen worden. Daarom koos Daunter voor een verrassende oplossing: ze gebruikte een barbiepop om de bewegingen voor te doen. De nieuwe methode bleek al snel zó effectief dat ze hier nu officieel onderzoek naar heeft gedaan. Alecia Daunter voegt toe: “de barbiepop die ik gebruik komt met een rolstoel. Daarnaast kan ze bijna al haar gewrichten bewegen. Hierdoor is ze ideaal om als voorbeeld te dienen voor de posities die mijn patiënten aan moeten nemen (voor de behandeling of het stellen van de diagnose, red.). Een aantal collega’s stelden voor om deze methode te bestuderen, zodat ook andere huisartsen hiervan gebruik kunnen maken.” Dit onderzoek is nu dus gepubliceerd in het blad PM&R: The journal of injury, function and rehabilitation.

Frustratie
Aan het onderzoek hebben 30 tweetallen meegedaan, elk bestaande uit een ouder met een kind. Voor het onderzoek moesten de deelnemers twaalf verschillende houdingen aannemen, waarbij ze instructies ontvingen van een huisarts via Zoom. Om het onderzoek juist te laten verlopen werd er gebruik gemaakt van een script om de deelnemers hierbij te begeleiden. Deze deelnemers werden in twee gelijke groepen verdeeld. De eerste groep kreeg op het scherm een barbiepop te zien die de juiste houding voordeed. De tweede groep moest het doen zonder de barbiepop.

Credit: uit het onderzoek. Met de barbiepop kunnen verschillende houdingen voorgedaan worden.

Mede-wetenschapper en teamlid Alyssa Cook heeft ook meegewerkt aan het onderzoek. Ze legt uit: “Door het gebruiken van de barbiepop wisten de patiënten beter wat er van ze werd verwacht. Daarnaast vond ik het ook makkelijker om precies uit te leggen welke houding ze aan moesten nemen. Zonder de barbiepop voelden de patiënten zich soms gefrustreerd, omdat het soms lastig was om precies te begrijpen wat er van ze werd verwacht.” Dit valt ook op te maken uit de resultaten van het onderzoek. Uit deze resultaten blijkt dat de groep met de barbiepop gemiddeld in totaal vier aanwijzingen nodig hadden om alle houdingen aan te nemen. De groep zonder barbiepop had echter gemiddeld acht aanwijzingen nodig om de sessie succesvol te voltooien.

Telehealth
De resultaten van het onderzoek zijn vooral significant omdat ze de kwaliteit van online afspraken kunnen bevorderen. Deze online afspraken komen steeds vaker voor als een onderdeel van een groeiende focus op telehealth. Helaas brengt het gebruiken van nieuwe technologie soms ook nadelen met zich mee. Daunter sluit af: “Telehealth wordt steeds belangrijker. Het is dan ook essentieel dat we ons zo aanpassen dat onze patiënten dezelfde kwaliteitszorg kunnen ontvangen (tijdens een online afspraak, red.). Het hoeft trouwens niet per se een barbiepop te zijn; andere actiefiguren of houten poppen kunnen ook goed werken. Het belangrijkste is dat de pop over gewrichten beschikt, waardoor je effectief de juiste houdingen voor kan doen.”

Bronmateriaal

"Barbie may help physicians, patients have more productive telehealth visits" - University of Michigan
Afbeelding bovenaan dit artikel: vladimirsukhachev (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd