Nieuw microdeeltje maakt ademhalen (tijdelijk) overbodig

Vijftien minuten niet ademhalen: dankzij een nieuw microdeeltje is dat geen probleem. Het microdeeltje herstelt namelijk het zuurstofniveau in het bloed zonder dat u daarvoor adem hoeft te happen.

Dat melden onderzoekers van het Boston Children’s Hospital in het blad Science Translational Medicine. Het microdeeltje bestaat uit een laagje lipiden dat zich rond een heel klein ‘zakje’ zuurstofgas bevindt. De microdeeltjes kunnen zo in een ader worden geïnjecteerd.

Ademnood
Het microdeeltje is ontwikkeld voor patiënten die tijdelijk geen zuurstof kunnen binnenkrijgen. Bijvoorbeeld omdat hun longen dienst weigeren. Het microdeeltje is heel anders dan vervangers van bloed. Vervangers van bloed dragen ook wel zuurstof met zich mee, maar zijn zinloos wanneer de longen niet in staat zijn om die zuurstof te verwerken. De microdeeltjes kunnen helemaal om de longen heen werken.

Experimenten
De eerste experimenten met dieren zitten er al op en zijn veelbelovend. De dieren hadden een geblokkeerde luchtpijp en konden dus geen lucht krijgen. De onderzoekers wisten ze met het microdeeltje gedurende 15 minuten nadat de blokkade was ontstaan in leven te houden. En in dat kwartier haalden de dieren geen adem. Zodra de microdeeltjes waren toegediend, herstelde het zuurstofniveau in de aderen zich binnen enkele seconden. Dankzij het microdeeltje bleven de dieren toch in leven en werd de kans op een hartstilstand en beschadigingen aan de organen kleiner.

Onderweg

De microdeeltjes kunnen volgens de onderzoekers gemakkelijk worden meegenomen. Ze zijn dus zeer geschikt om patiënten op de plaats waar hun ademhalingsproblemen ontstonden, toe te dienen. En dat geeft artsen iets meer tijd om iets aan de blokkade van de luchtwegen te doen.

Tijdelijk
De onderzoekers benadrukken dat het microceeltje slechts tijdelijk verlichting brengt. “Dit is op korte termijn een vervanger van zuurstof: een manier om veilig zuurstofgas toe te dienen en patiënten tijdens kritieke minuten te ondersteunen,” vertelt onderzoeker John Kheir. De microdeeltjes kunnen 15 tot 30 minuten lang worden toegediend. Niet langer, aangezien ze in een vloeistof worden toegediend en die vloeistof wordt het bloed anders te veel.

Probleem
De onderzoekers startten de zoektocht naar dit microdeeltje in 2006. Helemaal nieuw is het idee echter niet: aan het begin van de 20e eeuw werd er ook al mee geëxperimenteerd. Alleen werd zuurstofgas toen intraveneus toegediend. Helaas wist de zuurstof het bloed toen niet te bereiken en hoopte het gas zich vaak in het lichaam op, met alle gevolgen van dien. “Wij hebben rond dat probleem heen gewerkt door het gas in kleine, vervormbare deeltjes te verpakken. Zij vergroten het oppervlak voor de uitwisseling van gassen en zijn in staat om door haarvaten te kruipen, terwijl vrij bewegend gas daar vast zou komen te zitten.”

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de microdeeltjes ook daadwerkelijk klaar zijn om in ziekenhuizen te worden toegepast. Daarvoor zal eerst ongetwijfeld nog wel wat onderzoek moeten worden gedaan.

Bronmateriaal

"Injecting life-saving oxygen into a vein" - Childrenshospital.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bruce Barrett (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd