Minder pijn door armen te kruisen

Mensen die een pijnlijke hand hebben, doen er goed aan hun armen te kruisen. De pijn wordt zo flink minder, zo blijkt uit onderzoek.

Door de armen te kruisen, raakt het brein in de war en weet het niet meer waar de pijn zich precies bevindt. Het resultaat: de pijn wordt minder.

Experiment
De onderzoekers baseren die conclusie op een experiment met twintig mensen. Met behulp van een laser werden de handen van de proefpersonen bezeerd. De proefpersonen moesten de pijn die ze ervoeren een cijfer geven. Met behulp van een EEG werd ook gekeken hoe het brein op de pijn reageerde.

WIST U DAT…

…ook een optische illusie de pijn weg kan nemen?

Minder pijn
Een deel van de proefpersonen kruiste de armen terwijl de laser op de handen gericht was. Zij ervoeren veel minder pijn.

Verklaring
De onderzoekers denken de resultaten wel te kunnen verklaren. “In het dagelijks leven gebruik je je linkerhand om dingen die zich aan de linkerzijde te bevinden aan te raken en je rechterhand voor dingen aan de rechterkant,” legt onderozeker Giandomenico Iannetti uit. “Dat betekent dat de delen van het brein die een ‘kaart’ vormen van de rechterkant van het lichaam en de rechterkant van de ruimte buiten het lichaam meestal samen geactiveerd worden. Dat leidt tot een effectieve verwerking van prikkels. Als je de armen kruist, worden deze ‘kaarten’ niet tegelijkertijd geactiveerd, waardoor het brein prikkels, waaronder pijn, minder goed kan verwerken. De prikkels worden zo als zwakker ervaren.”

Mogelijk kan het onderzoek bijdragen aan nieuwe pijnbehandelingen, waarbij het brein bewust in verwarring wordt gebracht.

Bovenstaande foto is gemaakt door Quinn Dombrowski (via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd