Machtig lijken? Gedraag u asociaal!

Wilt u anderen graag laten geloven dat u heel veel macht hebt? U asociaal gedragen helpt, zo blijkt uit onderzoek.

Mensen die macht hebben lachen minder, spreken luider en onderbreken anderen vaker. Ook hoeven ze minder vaak regels op te volgen: door hun positie staan ze boven bepaalde regels en kunnen ze die ook gemakkelijker breken. Onderzoeker Gerben van Kleef van de universiteit van Amsterdam vroeg zich af of mensen die regels breken automatisch gezien worden als mensen met macht en startte een onderzoek.

Verhalen
Hij liet proefpersonen een aantal verhalen lezen over mensen. Na afloop moesten de proefpersonen aangeven wie van de mensen volgens hen de meeste macht had. Ze lazen een verhaal over een man die een bezoek bracht aan een kantoor en daar zonder het te vragen een kop koffie pakte. Ook lazen ze verhalen over een sjoemelende boekhouder en mensen die zich wel aan de regels hielden.

WIST U DAT…

Filmpje
Ook kregen de proefpersonen filmpjes te zien over mensen. Bijvoorbeeld over een man die in een café direct zijn voeten op tafel legde, as van zijn sigaret op de grond gooide en heel onbeleefd een maaltijd bestelde.

Macht
De proefpersonen gaven stelselmatig aan dat de mensen die de regels braken in hun ogen machtiger waren. Ook mensen die zich heel asociaal gedroegen werden als machtiger gezien. Mensen hadden zelfs wanneer ze direct in contact kwamen met mensen die zich niet aan de regels hielden of zich asociaal gedroegen het idee dat hun gesprekspartners machtiger waren.

Mensen die macht hebben, vertonen meer normoverschrijdend gedrag. En mensen die meer normoverschrijdend gedrag laten zien, worden direct gezien als machtig. “Berlusconi is daarvan een prachtig voorbeeld,” vindt onderzoeker Astrid Homan. “Hij overschrijdt continu de norm, maar blijft ook continu aan de macht.” Moeten we ons dan allemaal asociaal gaan gedragen om aan de macht te komen? Nee. “Liever dan mensen te adviseren dat ze zich als een hork gedragen om zo aan de macht te komen, adviseer ik mensen om erop bedacht te zijn dat ze dus iemand macht toekennen op basis van diens gedrag.”

Bronmateriaal

"Breaking rules makes you seem powerful" - Eurekalert.org
Persbericht VU

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd