Macht uitstralen? Leg uw voeten op tafel (tenzij u Aziaten wilt imponeren)

macht

We weten allemaal dat we met bepaalde lichaamshoudingen iets uit kunnen stralen en gedrag van andere mensen kunnen beïnvloeden. Maar zijn die lichaamshoudingen universeel? In andere woorden: hebben ze in westerse landen hetzelfde effect als bijvoorbeeld in Azië? Nee, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers van de universiteit van Buffalo trekken die conclusie op basis van verschillende experimenten met meer dan 600 mensen. Een deel van de proefpersonen was geboren in de Verenigde Staten, anderen kwamen uit Oost-Azië (onder meer China en Japan). De proefpersonen kregen verschillende lichaamshoudingen te zien. Zo zagen ze hoe iemand achter een bureau stond en met de handen iets uit elkaar op het bureau leunde. Of hoe iemand achterover leunde in een stoel en de voeten op het bureau had gelegd, terwijl de handen achter het hoofd waren gevouwen en de ellebogen opzij wezen. Of ze zagen hoe iemand achterover leunde en de ene enkel op de andere knie had liggen. De onderzoekers achterhaalden vervolgens welk effect deze verschillende houdingen op mensen hadden.

Uit het onderzoek blijkt dat lichaamshoudingen soms hetzelfde betekenen voor Aziaten en Amerikanen. Zo kwamen mensen die achter hun bureau stonden en de handen op het bureau lieten rustten zowel in de ogen van de Aziaten als de Amerikanen machtiger over. Maar opvallend genoeg waren er ook verschillen. Zo vonden de Amerikanen dat een houding waarbij iemand achterover leunde en de voeten op het bureau had liggen macht uitstraalde. Bovendien waren de Amerikanen na het zien van die houding sterker geneigd om risico’s te nemen. En wanneer de Amerikanen drie minuten lang aan die lichaamshouding werden blootgesteld waren ze aanzienlijk sterker geneigd om een probleem of situatie waarmee ze geconfronteerd werden, aan te pakken. De Aziaten associeerden die houding echter niet met macht, ook leidde de houding er niet toe dat de Aziaten meer risico’s namen of sterker geneigd waren om in actie te komen wanneer ze met een probleem geconfronteerd werden.

“Deze resultaten suggereren dat lichaamshoudingen zowel universele als cultureel gebonden effecten op de gedachten, gevoelens en gedrag van mensen hebben,” concludeert onderzoeker Lora Park. Park denkt wel te weten hoe dat komt. Houdingen hebben hetzelfde effect op verschillende culturen wanneer ze de ongeschreven regels van zo’n cultuur niet aantasten. Wanneer ze de culturele normen geweld aandoen, ontstaan er verschillen in de betekenis. “Het is niet de houding zelf, maar de symbolische betekenis van de houding die de psychologische ervaring van individuen uit verschillende culturen beïnvloedt.”

Bronmateriaal

"New study: Does putting your feet up = power?" - Buffalo.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door slworking2 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd