Je bent te herkennen aan de microbiële wolk om je heen

wolk

Je wordt omringd door een microbiële wolk die zo persoonlijk van aard is dat je eraan te herkennen bent. Dat blijkt uit onderzoek.

We geven elke dag miljoenen bacteriën af aan de lucht om ons heen. We worden als het ware omringd door een ‘microbiële wolk’. Wetenschappers hebben nu onderzocht in welke mate die ‘microbiële wolk’ van een individu uniek is en of deze – net als bijvoorbeeld een vingerafdruk – gebruikt kan worden om het individu te identificeren.

WIST JE DAT…

…uit eerder onderzoek bleek dat je te herkennen bent door te kijken naar de bacteriën die op en in je lijf leven? Dit is echter het eerset onderzoek dat aantoont dat je ook herkenbaar bent aan de ‘lucht’ om je heen.

Experiment
Wetenschappers zetten daartoe een aantal proefpersonen alleen in een bacterievrije kamer en bestudeerden vervolgens de bacteriën die deze proefpersonen in de kamer brachten. Ze keken of het mogelijk was de persoon die in de kamer zat te identificeren aan de microbiële wolk om hem/haar heen. Dat bleek het geval te zijn. Binnen vier uur was de proefpersoon aan de hand van de unieke combinatie aan bacteriën die door zijn/haar toedoen in de kamer belandden, te identificeren. Dat is te lezen in het blad PeerJ.

Combinaties
De mensen waren niet zozeer te identificeren aan de hand van een specifieke bacterie, maar eerder aan de sterk verschillende combinatie van bacteriën. Zo droegen bijvoorbeeld alle proefpersonen wel de veelvoorkomende bacteriën zoals Streptococcus (voornamelijk in de mond te vinden) en Propionibacterium (voornamelijk op de huid te vinden) bij zich. Aan die bacteriën waren de mensen dan ook niet uit elkaar te houden. Maar de combinaties waarin deze bacteriën voorkwamen, bleken wel van persoon tot persoon te verschillen.

“Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat individuen hun eigen persoonlijke microbiële wolk produceren”

Verrassend
“We verwachtten dat we in staat zouden zijn om het menselijk microbioom (het geheel van in en op het lichaam levende micro-organismen, red.) in de lucht rond een persoon te detecteren, maar waren heel verrast toen we ontdekten dat we de meeste proefpersonen konden identificeren door alleen maar naar hun microbiële wolk te kijken,” vertelt onderzoeker James F. Meadow. “Onze resultaten bevestigen dat een bezette ruimte microbieel anders is dan een ruimte die niet door mensen bezet wordt en laat voor het eerst zien dat individuen hun eigen persoonlijke microbiële wolk produceren.”

De resultaten kunnen wellicht gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van infectieziekten. Ook forensisch onderzoekers kunnen er mogelijk hun voordeel mee doen: ze kunnen wellicht aan de hand van bacteriën in een ruimte achterhalen of iemand in die ruimte is geweest.

Bronmateriaal

"New research finds that people emit their own personal microbial cloud" - PeerJ (via Eurekalert.org)
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Viputheshwar Sitaraman / Draw Science.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd