Inwoners van Milaan blijken heel bijzonder: hun gemiddelde lengte is al 2000 jaar op rij hetzelfde

Het is waarschijnlijk te danken aan de enigszins superieure levensomstandigheden in Milaan ten opzichte van andere steden.

De lengte van de inwoners van de Italiaanse stad Milaan is sinds de Romeinse tijd nauwelijks veranderd. Dat concluderen onderzoekers in het vakblad Scientific Reports. Hoewel de lengte verschilde tussen individuen uit verschillende tijdperken, blijkt de gemiddelde lengte van zowel mannen als vrouwen opvallend gelijk te zijn gebleven.

Lengte
Hoe lang je wordt, hangt van twee dingen af: enerzijds wordt het bepaald door genetica en anderzijds door omgevingsinvloeden. De lengte van het menselijk lichaam wordt dan ook vaak gebruikt als indicator om de gezondheid en sociale dynamiek van verschillende populaties te achterhalen. En onderzoekers die populaties uit het verleden bestuderen, zien normaal gesproken een bepaald patroon. “We zien vaak een U-vormige trend,” legt onderzoeker Lucie Biehler-Gomez uit. “Mensen waren gedurende de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen vrij lang. Tijdens de late middeleeuwen waren ze korter en tegenwoordig zijn mensen weer lang. Onze bedoeling was om te achterhalen of ook de bevolking van Milaan dit specifieke patroon volgde.”

Analyse
Om dat te bepalen, analyseerden de onderzoekers de overblijfselen van 549 mannen en vrouwen die in de afgelopen 2000 jaar in Milaan te ruste zijn gelegd. De tijdsperioden omvatten de Romeinse tijd (1e – 5e eeuw na Christus), de vroege middeleeuwen (6e – 10e eeuw na Christus), late Middeleeuwen (11e – 15e eeuw na Christus), de moderne tijd (16e eeuw -18e eeuw na Christus) en de hedendaagse tijd (19e eeuw – 20e eeuw na Christus). Dankzij opgegraven grafgiften en historische gegevens van de begraafplaatsen was bekend dat het in alle gevallen om minder welvarende, ‘gewone’ mensen ging. “Die zijn het meest representatief,” aldus Biehler-Gomez.

Onderzoekers bestuderen een skelet. Afbeelding: Università degli Studi di Milano

De onderzoekers komen tot een opvallende ontdekking. Zo blijkt dat de gemiddelde lengte van de inwoners van Milaan al 2000 jaar op rij hetzelfde is.

Lengte
De lengte van mannen varieerde van 152 centimeter tot 195,4 centimeter, met een gemiddelde lengte van 168,5. De lengte van vrouwen varieerde tussen de 143,5 centimeter en de 177,6 centimeter, met een gemiddelde lengte van 157,8 centimeter. De gemiddelde lengte van mannen en vrouwen bleef in de loop van de tijd stabiel en verschilde niet significant tussen de tijdperken.

Levensomstandigheden
Het betekent dat het U-vormige patroon dat bij andere populaties is ontdekt, voor de inwoners van Milaan niet opgaat. Maar waarom niet? De onderzoekers vermoeden dat de enigszins superieure levensomstandigheden van Milaan ten opzichte van andere steden in Italië, en zelfs ten opzichte van Europa, de reden kunnen zijn. Zo is bekend dat de stad altijd vrij rijk is geweest en er aan voedsel nooit gebrek was. Ook was Milaan ommuurd door grote stadsmuren, die een goede verdediging boden en de inwoners beschermden tegen mogelijke bedreigingen en aanvallen. Het leven van de gemiddelde Milanees was kort gezegd goed. En dus bleef ook hun gemiddelde lengte door de tijd heen vrijwel gelijk.

De onderzoekers concluderen dat het vrij zeldzaam is dat de gemiddelde lengte van een hele populatie millennia lang onveranderd blijft. Het team is dan ook benieuwd wat ze nog meer over de inwoners van deze stad zullen ontdekken. “De studie maakt deel uit van een veel groter project, waarin we een historische reconstructie maken van de stad Milaan in de afgelopen 2000 jaar,” zegt onderzoeker Mirko Mattia. “De huidige verzamelde gegevens kunnen dan ook een goed startpunt zijn voor latere analyses. Zo willen we onder andere de opkomst en/of verdwijning van bepaalde ziektes en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen bestuderen.”

Bronmateriaal

"La statura media dei milanesi è rimasta invariata negli ultimi duemila anni" - Università degli Studi di Milano
Afbeelding bovenaan dit artikel: VSanandhakrishna van Getty Images (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd