‘Indianen niet de oorspronkelijke inwoners van VS’

Waren de voorouders van de huidige native Americans wel de eersten die de Nieuwe Wereld enterden? Genetisch gezien is dat al bewezen, maar zeer oude skeletten vertellen na een grondige analyse een heel ander verhaal. Het oude Amerika lijkt meerdere keren gesticht te zijn! Dat concluderen onderzoekers.

Wetenschappers vergeleken de schedels van tientallen Amerikanen die zo’n 11.000 jaar geleden leefden met die van 300 Amerikaanse indianen. De verschillen waren overduidelijk; dit zijn twee verschillende volken. De wetenschappers vergeleken de schedels ook met die van mensen uit het oosten van Azië. Al deze resultaten tezamen wijzen erop dat meer dan één groep individuen vanuit Azië naar Amerika is gereisd.

Oorspronkelijk
Met het oog op de leeftijd van de tot nu toe onbekende skeletten blijkt bovendien dat de huidige oorspronkelijke bewoners van Amerika helemaal niet zo oorspronkelijk zijn. De andere groep was er duizenden jaren eerder al.

Gedegen
Theodore Schurr is niet bij het onderzoek betrokken geweest, maar concludeerde eerder op basis van zijn eigen onderzoek dat er slechts één migratiestroom naar Amerika is geweest. Dit nieuwe onderzoek bewijst het tegenovergesteld, maar is volgens hem zeer gedegen. Hij is naar eigen zeggen dan ook “bereid om te accepteren dat er op verschillende tijden migratiestromen vanuit het noordoosten van Azië naar Amerika voorkwamen.”

Lastig
Tegelijkertijd merkt hij op dat het lastig is om op basis van slechts enkele tientallen skeletten conclusies te trekken. De echte genetische diversiteit onder deze nieuwe eerste Amerikanen is moeilijk te achterhalen.

Volgens de onderzoekers staat vast dat het verhaal van de mensen die de Nieuwe Wereld duizenden jaren geleden betrokken veel gecompliceerder is dan werd aangenomen. Meer onderzoek en overblijfselen van DNA zouden dit verhaal compleet moeten maken. Maar de wetenschappers zijn er vooralsnog niet in geslaagd om DNA aan de zeer slecht bewaard gebleven botten te onttrekken.

Bronmateriaal

"Was the New World Settled Twice?" - News.sciencemag.org

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd