In stamkroeg kunnen we beter tegen alcohol

Op nieuwe locaties kunnen we minder goed tegen alcohol dan in een vertrouwde omgeving. Dat blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers verzamelden 24 studenten. De studenten kregen alcoholische drankjes aangeboden op locatie A. Dat gebeurde drie keren op rij.

Locatie B
Daarna namen de onderzoekers proefpersonen mee naar locatie B. Deze proefpersonen ondergingen dezelfde opdrachten als de proefpersonen op locatie A. Alleen kregen deze studenten zonder het te weten een placebo. De drankjes smaakten wel naar alcohol, maar er zat geen alcohol in.

Ontremd?
Vervolgens kon het experiment echt beginnen. Een deel van de studenten werd meegenomen naar locatie A en kreeg daar een alcoholisch drankje. De andere studenten gingen mee naar locatie B en kregen daar een alcoholisch drankje. Terwijl de studenten dronken, keken de onderzoekers hoe ontremd (door de alcohol) de studenten waren. Dat gebeurde met behulp van een computerscherm waarop woorden verschenen. Als het woorden waren die samenhingen met geluk moesten de studenten op een knop drukken. Als studenten drukten bij woorden die niet met geluk te maken hadden, wees dat erop dat hun brein ze niet meer zo af kon remmen. In andere woorden: de alcohol had dan meer grip op ze.

WIST U DAT…

…alcohol ons onderbewust van alles leert?

Foutje!
De resultaten zijn opvallend. De proefpersonen die zich op de locatie bevonden waar ze eerder een placebo hadden gehad, drukten gemiddeld twaalf keer onterecht op de knop. De studenten die naar de locatie gingen waar ze eerder al eens alcohol op hadden, gingen gemiddeld maar zes keer de fout in.

Verwachtingen
“Dat je op een bekende locatie (waar je al eerder alcohol genuttigd hebt, red.) goed kan functioneren als je gedronken hebt, wil niet zeggen dat je dat elders dan ook kan,” stelt onderzoeker Mark Fillmore. “Het is geen persoonlijk attribuut.” Iemand kan nog zo goed tegen alcohol kunnen: in een nieuwe situatie verandert dat. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. De onderzoekers vermoeden dat het iets te maken heeft met verwachtingen. Ons centraal zenuwstelsel gaat de stamkroeg associëren met alcohol. Wanneer we die kroeg binnenstappen, wordt het hyperactief en werkt zo het effect van alcohol tegen. “Het is niet dat mensen goed tegen alcohol kunnen: het is een combinatie van mensen en een bepaalde situatie,” stelt Fillmore.

Nader onderzoek onder meer mensen is noodzakelijk. Zeker omdat een tweede experiment met een ander computerprogramma geen verschillen tussen mensen op locatie A en B opleverde. De onderzoekers denken dat dat lag aan de computertest: die zou niet geschikt zijn geweest voor dit onderzoek. De volledige studie is terug te vinden in het blad Alcohol and Alcoholism.

Bronmateriaal

"New Bar? Your Alcohol Tolerance May Be Lower, Study Finds" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door korafotomorgana (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd