Is vrede af te dwingen?

Onoplosbare conflicten kunnen worden opgelost door de opponenten te laten denken dat de ander kan veranderen. Dat blijkt uit onderzoek.

Soms kunnen twee volken of landen in een impasse zitten. Er wordt wel onderhandeld, maar de partijen vertrouwen elkaar niet en dus lost het niets op. Onderzoekers vroegen zich af of zo’n onoplosbaar conflict wellicht toch op te lossen is. En wel door de ene partij te laten geloven dat de andere partij zijn leven kan beteren.

Experiment
Ze namen de proef op de som en verzamelden een groep Israëlische joden. Een deel van de groep geloofde dat de Palestijnen nog konden veranderen en stonden daardoor ook positiever tegenover het hele proces dat in gang is gezet om vrede te bewerkstelligen. De joden die niet dachten dat de Palestijnen konden veranderen, geloofden ook niet in het vredesproces.

WIST U DAT…

…een veranderend klimaat kan leiden tot meer oorlogen?

Veranderen
Tot zover geen schrikbarende conclusies. De grote vraag was nu of de houding van mensen ten opzichte van de Palestijnen ook te veranderen was. De onderzoekers verzamelden 76 joden die in Israël geboren waren, 59 Arabieren uit Israël en 53 Palestijnen die in bezet gebied leefden. Alle proefpersonen kregen een artikel voorgeschoteld dat ze moesten lezen. In dat artikel werden mensen geportretteerd die of heel flexibel waren (en dus konden veranderen van gedachten) of niet flexibel waren (en dus halsstarrig vasthielden aan hun principes). Nadat de proefpersonen dat gelezen hadden, kregen ze vragen voorgeschoteld. Bijvoorbeeld: ‘Hoe staat u tegenover onderhandeling met de andere partij?’

Resultaten
Opvallend genoeg had het gelezen artikel een directe invloed op de antwoorden die proefpersonen gaven. Mensen die een artikel gelezen hadden over een flexibele medemens stonden veel vaker open voor onderhandelingen dan mensen die het andere artikel hadden gelezen.

De onderzoekers concluderen in het blad Science dat de houding van mensen ten opzichte van de tegenstander te veranderen is en kan leiden tot een oplossing. Of het het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen werkelijk op kan lossen? Dat is twijfelachtig: de autoriteiten kunnen wel eens moeilijker te overreden zijn dan burgers.

Bronmateriaal

"To resolve conflict, believe that people can change" - Newscientist.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Staff Sgt. Stacy L. Pearsall / US Air Force (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd