Depressief? Mindfulness werkt echt!

Mensen die depressief zijn, hebben baat bij mindfulness. Hun depressieve symptomen nemen daardoor af, zo blijkt.

Wetenschappers van het UMC St Radboud baseren die conclusie op een grootschalig onderzoek naar mindfulness en depressie. Hun resultaten zijn terug te vinden in het blad Psychological medicine.

Wat is MBCT?

De training helpt mensen om hun gedachten en gevoelens te accepteren. Patiënten moeten daartoe leren om meer in het hier en nu te leven en niet teveel met het verleden bezig te zijn. Dat wordt bewerkstelligd door oefeningen te doen. Tijdens die oefeningen zijn patiënten bezig met ervaringen in het nu. Bijvoorbeeld door zich te focussen op hun ademhaling of hun gevoelens op dat moment.

Experiment
De onderzoekers bestudeerden tweehonderd mensen die last hadden van depressies of daar last van hadden gehad. De helft van de groep zetten ze op een wachtlijst voor op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Terwijl deze mensen moesten wachten, kregen ze een gewone behandeling van depressie. De andere helft van de proefpersonen kreeg zowel MBCT als de gewone behandeling.

Resultaat
MBCT bleek weldegelijk effect te hebben op mensen die nu onder een depressie leden. De patiënten die MBCT kregen, vertoonden veel minder depressieve symptomen dan de controlegroep. Ze piekerden onder meer veel minder.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mindfulness ervoor kan zorgen dat mensen die depressief zijn geweest minder snel terugvallen in depressies. Nu is ook voor het eerst bewezen dat mensen die nu lijden onder een depressie baat hebben bij mindfulness.

Bronmateriaal

"Mindfulness Based Cognitieve Therapie" - UMCN.nl
Persbericht UMC St Radboud
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Siobhán Silke (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd