Plastic voedselverpakkingen bevatten duizenden verschillende soorten chemicaliën: wat gebeurt er als je die doorslikt?

Plastic voedselverpakkingen blijken veel meer schadelijke stoffen te bevatten dan tot nu toe gedacht. Onderzoekers vonden duizenden verschillende chemicaliën in wegwerpplastic. Deze deeltjes kunnen samen met het eten of drinken in je lichaam terechtkomen en worden opgenomen in weefsel of organen. 

Plastic is een enorm complex materiaal dat uit allerlei verschillende chemische stoffen bestaat. Sommige kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Helaas geldt dit ook voor plastic voedselverpakkingen. “We hebben maar liefst 9936 verschillende chemicaliën aangetroffen in één enkel plastic product dat wordt gebruikt als voedselverpakking”, zegt hoofdonderzoeker Martin Wagner, professor aan de Noorse University of Science and Technology (NTNU).

Hormonen en de stofwisseling
Zijn team heeft twee plasticonderzoeken naast elkaar uitgevoerd. In het eerste onderzoek namen ze 36 verschillende soorten wegwerpplastic onder de loep die gebruikt worden als verpakkingsmateriaal voor voedsel. Het plastic kwam uit vijf westerse landen, namelijk Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland en Noorwegen. “In de meeste plasticproducten hebben we chemische stoffen gevonden die een nadelige invloed kunnen hebben op de aanmaak van hormonen en de stofwisseling”, legt Wagner uit.

Dit zijn twee essentiële lichaamssystemen. Hormonen zijn de boodschappers van het lichaam. Ze worden afgescheiden door verschillende klieren en zorgen ervoor dat onze organen met elkaar kunnen communiceren. Stofwisseling betekent eigenlijk letterlijk dat in onze lichaamscellen de ene stof wordt omgezet in de andere. Om energie uit voedingsstoffen te halen, moeten er in het lichaam een aantal stappen worden gezet. De stofwisseling kun je zien als de optelsom van al deze lichamelijke processen. Als die niet goed werkt, krijgt het lichaam niet de brandstoffen en bouwstoffen, zoals aminozuren, glucose en vetzuren, die het nodig heeft om optimaal te functioneren.

Lichaamssignalen
In het tweede onderzoek keken de Noorse onderzoekers naar de gezamenlijke werking van een aantal specifieke combinaties van plastic-chemicaliën, met als doel te achterhalen wat voor effect ze hebben op de zogenaamde G-eiwit-gekoppelde receptoren. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de overdracht van signalen in het lichaam. Ze bevinden zich in het celmembraan, kunnen signalen ontvangen vanaf de buitenkant van het membraan en vervolgens een respons geven aan de binnenkant van het membraan. “We hebben elf chemische combinaties uit plasticproducten geïdentificeerd die invloed hebben op deze signaalreceptoren”, vertelt Wagner.

De onderzoekers hebben nieuwe manieren gevonden waarop deze chemische mengsels de overdracht van signalen in het lichaam kunnen veranderen. “Deze en eerdere bevindingen laten zien dat we ons blootstellen aan giftige chemicaliën als we met plastic in aanraking komen. We leveren in onze studie nieuw bewijs voor de theorie dat we terug naar de tekentafel moeten en plastic opnieuw moeten ontwerpen om het veiliger te maken voor mens en milieu”, aldus Wagner.

Giftige stoffen lekken
Tot niet zo lang geleden was het niet duidelijk of de betreffende chemicaliën onder normale omstandigheden in het milieu terecht kunnen komen, of dat ze gebonden blijven aan de plasticstructuur. Een paar jaar geleden bewees een andere onderzoeksgroep – waar Wagner ook deel van uitmaakte – echter al dat deze potentieel schadelijke chemische stoffen uit de meeste plasticproducten lekken als ze in water worden ondergedompeld. Gedurende dit onderzoek bleek bovendien dat deze chemicaliën een negatieve invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid bij mensen.

Meer onderzoek nodig
Omdat plastic zoveel verschillende chemische stoffen bevat, kunnen onderzoekers er nog steeds maar een paar tegelijk identificeren en is het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de schadelijke effecten. Dit betekent dat de wetenschap tot op heden nog maar weinig te weten is gekomen over de effecten die deze chemicaliën hebben op het menselijk lichaam. Er is dan ook nog veel vervolgonderzoek nodig om echt te weten wat de impact is. Mogelijk is plastic toch schadelijker dan gedacht.

Bronmateriaal

"Plastic Food Packaging from Five Countries Contains Endocrine- and Metabolism-Disrupting Chemicals" - Environmental Science & Technology
Afbeelding bovenaan dit artikel: Kampus Production

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd