De meeste met SARS-CoV-2 besmette mensen ontwikkelen symptomen

Asymptomatische coronapatiënten zijn in de minderheid, zo suggereert nieuw onderzoek.

Mensen die het coronavirus onder de leden hebben kunnen daar goed ziek van worden. Het virus heeft het vooral op de longen voorzien en kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Er zijn echter ook veel mensen die het virus hebben opgelopen, maar nauwelijks of zelfs geen klachten hebben. In het Italiaanse stadje Vo bleek bijvoorbeeld dat 40 procent van de coronapatiënten geen symptomen vertoonde. Toch zijn deze mensen in de minderheid, zo stelt een nieuwe studie. Want volgens de onderzoekers ontwikkelen de meeste met SARS-CoV-2 besmette patiënten toch echt symptomen.

Symptomen
Het blijft een onderwerp waar onderzoekers zich het hoofd over breken. Want hoe kan het toch dat de één te maken krijgt met ernstige infecties, longontstekingen en zelfs aan het virus kan overlijden, terwijl de ander nergens last van heeft of alleen milde symptomen ontwikkelt? Daarnaast speelt de cruciale vraag hoeveel coronapatiënten asymptomatisch zijn én in hoeverre ze anderen kunnen besmetten.

Symptomen van COVID-19. Afbeelding: United Nations

Om een beter inzicht te krijgen in het percentage mensen dat geïnfecteerd raakt met SARS-CoV-2 maar nooit, of pas later symptomen ontwikkelt, besloten onderzoekers in een nieuwe studie de literatuur te raadplegen. Het team boog zich over een corona-database met gegevens verzameld tussen maart en juni van dit jaar en analyseerden in totaal 79 studies. Uit de bevindingen blijkt dat 1.287 mensen van de 6.616 onderzochte mensen wel het coronavirus onder de leden hadden, maar geen symptomen vertoonden. En dat betekent dat ongeveer 20 procent van de met SARS-CoV-2 besmette patiënten géén symptomen ontwikkelt.

Minderheid
Rekening houdend met onzekerheden, vermoeden de onderzoekers dat het aandeel asymptomatische gevallen mogelijk net iets hoger ligt en zo rond de 30 procent uitkomt. Maar zelfs dan betekent het dat asymptomatische coronapatiënten in de minderheid zijn. De meeste mensen die besmet raken met het coronavirus zullen dus volgens de onderzoekers tot op zekere hoogte te maken krijgen met bepaalde klachten. En, aangezien elke met SARS-CoV-2 besmette patiënt aanvankelijk asymptomatisch is, vermoedt het team dat ongeveer 80 procent op een bepaald moment alsnog symptomen zal ontwikkelen.

Besmettelijkheid
Uit de bevindingen blijkt tevens dat het virus met name door mensen wordt verspreid die symptomen hebben. Al is het belangrijk om de de ware besmettelijkheid van symptoomloze dragers verder in beeld te brengen. Als mensen namelijk geen symptomen vertonen, hebben ze ook geen loopneus of hoest. En sommige wetenschappers stellen daarom dat ze mogelijk niet een enorm groot gevaar voor de samenleving vormen. Aan de andere kant, we weten dat het virus zich via (kleine) druppeltjes verspreiden die bijvoorbeeld ook vrijkomen als mensen praten. Daarnaast blijft iemand met symptomen eerder thuis, waardoor deze persoon met minder mensen in contact komt. Een asymptomatische drager die zich niet bewust is dat hij het virus onder de leden heeft, kan alsnog met veel mensen in contact komen en zo toch het virus overdragen. Om die kans dus zoveel mogelijk te beperken, waarschuwen de onderzoekers dat preventieve maatregelen, zoals social distancing, handen wassen, het dragen van mondkapjes, testen en jezelf isoleren als je ziek bent, nog steeds van cruciaal belang zijn.

Kortom, de resultaten uit de studie wijzen erop dat maar een klein gedeelte van de mensen die het coronavirus onder de leden heeft, geen klachten krijgt. “Onze bevindingen suggereren dat de meeste met SARS-CoV-2 besmette patiënten niet asymptomatisch zijn tijdens het verloop van de infectie,” zo schrijven de onderzoekers. Toch zijn andere wetenschappers aarzelend. “Ik zou de bevindingen uit dit artikel met enige voorzichtigheid interpreteren,” zegt Julian Tang, universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Leicester en niet betrokken bij de studie. “De schatting van 20 procent zou ik als ondergrens gebruiken.” Ook Simon Clarke, hoofddocent cellulaire microbiologie aan de Universiteit van Reading laat zich over de bevindingen uit. “In dit uitgebreide overzicht van meerdere studies komen de onderzoekers tot de conclusie dat de meeste mensen die besmet zijn met het coronavirus uiteindelijk symptomen krijgen,” zegt hij. “Er is aandacht besteed aan het aantal mensen dat het virus onder de leden heeft, maar geen symptomen vertoont. Hoewel dit erg interessant is, bestaan er genoeg mensen die op een gegeven moment geen klachten (meer) hebben. De bevindingen mogen dan ook op geen enkele manier afbreuk doen aan de huidig adviezen om de coronacrisis in te dammen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd