Brein kan op 45e al af gaan takelen

Nieuw onderzoek wijst erop dat de cognitieve functies al vanaf het 45e levensjaar achteruit kunnen gaan.

Onder cognitieve functies wordt onder meer verstaan: het vermogen om informatie op te slaan, te redeneren en dingen te begrijpen. Uit eerdere onderzoeken was gebleken dat de aftakeling van onze cognitie pas rond ons zestigste begon. Maar nieuw onderzoek trekt die conclusie ernstig in twijfel.

Experiment
De onderzoekers baseren die twijfel op uitgebreid onderzoek onder bijna 5200 mannen en bijna 2200 vrouwen. Ze volgden de proefpersonen tien jaar lang. De proefpersonen waren tussen de 45 en 70 jaar oud.

WIST U DAT…

Test
In die tien jaar werden de cognitieve functies drie keer getest. Onder meer het geheugen van de proefpersonen werd getest en ook hun vermogen om te redeneren onderging een test. Een voorbeeld van zo’n test: de proefpersonen moesten zoveel mogelijk woorden met de letter ‘s’ noteren en zoveel mogelijk namen van dieren opschrijven.

Achteruitgang
De onderzoekers analyseerden de resultaten en hielden daarbij vanzelfsprekend rekening met het opleidingsniveau van de proefpersonen. Ze ontdekten dat de cognitieve functies van de proefpersonen gedurende tien jaar op vrijwel alle vlakken achteruit gingen. De achteruitgang was het grootst onder de ouderen. Mannen die bij de start van het onderzoek tussen de 45 en 49 jaar oud waren, gingen in tien jaar tijd 3,6 procent achteruit. Voor vrouwen van dezelfde leeftijd gold hetzelfde percentage. Mannen tussen de 65 en 70 gingen 9,6 procent achteruit en vrouwen van die leeftijd leverden 7,4 procent in. Dat schrijven de onderzoekers in het blad British Medical Journal.

Het is belangrijk om te weten wanneer de cognitieve functies van mensen verslechteren. Want die verslechtering kan het best worden aangepakt wanneer deze nog maar net begonnen is.

Bronmateriaal

"Cognitive decline can begin as early as age 45, warn expert" - BMJ.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Evan89 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd