Woordgebruik verraadt de psychopaat

Wetenschappers hebben ontdekt dat het woordgebruik van misdadigers kan verraden of het psychopaten zijn of niet.

De onderzoekers van de Cornell University gingen naar een Canadese gevangenis en kozen er 52 mannelijke gevangenen uit. Alle gevangenen waren veroordeeld voor moord. Veertien gevangenen waren eerder al als psychopaten bestempeld.

Beschrijven
De onderzoekers gaven de gevangenen de opdracht om hun misdaad te beschrijven. Met behulp van een computer werden de beschrijvingen vervolgens geanalyseerd.

WIST U DAT?

…psychopaten amper reageren op het gedrag van anderen en groepstherapie dus waarschijnlijk zinloos is?

Verschillen
En dat levert opvallende resultaten op. Psychopaten blijken hun misdaad namelijk heel anders te beschrijven. Zo gebruiken ze veel vaker woorden als ‘omdat’ of ‘zodat’. Met deze woorden geven ze aan dat de moord in hun ogen noodzakelijk was. Ook bleken ze veel meer woorden te gebruiken die met fysieke behoeften als voedsel of seks te maken hadden. Ook bleken de psychopaten vaker te pauzeren wanneer ze vertelden en meer ‘uh’ te zeggen. Waarschijnlijk omdat ze erop gebrand zijn om een goede indruk te maken.

Sociaal
De mannen die geen psychopaten waren, spraken over heel andere dingen. Zo hadden zij het meer over hun sociale behoeften en kwamen religie en spiritualiteit vaker aan bod.

Het identificeren van psychopaten is een tijdrovend proces. Dit onderzoek kan daar iets aan doen. Psychopaten blijken zelfingenomen te zijn, weinig emoties te hebben en zich niet erg bewust te zijn van het feit dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dat zijn allemaal factoren die terug te horen zijn in hun verhalen. Luisteren naar een mogelijke psychopaat kan dus al helpen om deze al dan niet als psychopaat te identificeren. En hoe sneller dat gebeurt, hoe eerder ook de behandeling kan starten.

Bronmateriaal

"Cornell University"
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Pexels / Pixabay.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd