Wil jij bepalen wat wetenschappers in hun lab uitspoken?

wetenschapper

Onderzoek onder 800 Nederlanders toont aan dat 40 procent zou willen meebeslissen over wat wetenschappers moeten onderzoeken. En wat vind jij?

Het Rathenau Instituut legde 800 Nederlanders – die samen een redelijke afspiegeling van de Nederlandse maatschappij vormden – een vragenlijst voor over wetenschap en wetenschappers. En uit die vragenlijst blijkt onder meer dat veertig procent van de ondervraagden wel mee zou willen beslissen over wat wetenschappers moeten onderzoeken.

Nationale Wetenschapsagenda

Meedenken over de wetenschap is geen ver-van-mijn-bed-show. Het kan nu al! Zo is er de Nationale Wetenschapsagenda. Iedereen in Nederland kan voor deze agenda vragen insturen. Vervolgens stelt een zogenoemde Kenniscoalitie op basis van de ingestuurde vragen de wetenschapsagenda samen. Deze Nationale Wetenschapsagenda wordt elke zeven jaar vernieuwd en moet het wetenschappelijk onderzoek in Nederland richting geven.

Met geld gooien
Ook zouden de 800 ondervraagden wel weten hoe ze 100 miljoen euro over de wetenschap zouden verdelen. De helft gaat naar de gezondheidszorg, natuur en techniek kan rekenen op 25 miljoen en de sociale- en geesteswetenschappen krijgen ook 25 miljoen bijgeschreven.

Vertrouwen
De onderzoekers vroegen de mensen ook naar hun vertrouwen in de wetenschap. En dat zit wel snor, zo blijkt opnieuw. De wetenschap wordt door de ondervraagden bijvoorbeeld als een stuk betrouwbaarder gezien dan de rechtspraak. Zo kreeg de wetenschap voor vertrouwen het rapportcijfer 7, terwijl de rechtspraak een ruime 6 kreeg. Televisie, vakbonden en kranten hebben een nipte voldoende: 5,5. De Tweede Kamer, regering en grote bedrijven moeten genoegen nemen met een 5.

Verwachtingen
We hebben echter niet alleen vertrouwen in de wetenschap. We verwachten er ook veel van, zo suggereert het onderzoek. Zo verwachten de ondervraagden dat de wetenschap ervoor zorgt dat we langer en gezonder leven en dat de wetenschap met nieuwe technologieën komt die het leven nog leuker maken. Als het om sociale onderwerpen gaat – inkomensongelijkheid, migratie, werk en privacy – verwachten we dan weer weinig van de wetenschap.

Het Rathenau Instituut doet regelmatig onderzoek naar de wijze waarop de burger naar de wetenschap en wetenschapper kijkt en is daarbij vooral geïnteresseerd in het vertrouwen dat mensen in de wetenschap hebben. “Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen,” zo schrijft het instituut. “De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving zijn groot. Het is daarom van belang voor de wetenschap dat burgers vertrouwen hebben in de wetenschap.” Later dit jaar verschijnt een uitgebreid rapport over de kijk van de gemiddelde Nederlander op de wetenschap. In dat rapport wordt ook gekeken hoe wij ons daarin verhouden tot het buitenland en worden de reacties die mensen in 2015 gaven vergeleken met de reacties van mensen in 2012.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd