Wetenschappers laten het brein spreken

Wetenschappers zijn erin geslaagd om signalen van het brein te vertalen in woorden. De methode – waarbij elektroden op het brein worden geplaatst – is redelijk accuraat en kan de wereld van mensen met een verlamming of het locked-in-syndroom op zijn kop zetten. Zij kunnen in de toekomst wellicht middels hersensignalen communiceren.

De onderzoekers gebruikten voor hun experiment een proefpersoon met epilepsie. De proefpersoon had ernstige epileptische aanvallen en een deel van zijn schedel was om die reden tijdelijk al verwijderd. Door elektroden direct op het brein te plaatsen, konden de epileptische aanvallen gestopt worden.

Woorden
Maar de onderzoekers gingen een stap verder en plaatsten elektroden op het spraakcentrum. Ze namen de signalen van het brein op terwijl de man de woorden ja, nee, warm, koud, honger, dorst, hallo, dag, meer en minder oplas.

Signaal
Na afloop van het experiment analyseerden de onderzoekers de signalen. De signalen bleken per woord sterk te verschillen en het was zelfs tot op zekere hoogte mogelijk om aan het signaal te zien wat de proefpersoon gezegd had.

Accuraat
Toen de onderzoekers op basis van de signalen moesten aangeven of de proefpersoon ja of nee had geantwoord, konden ze dat in 76 tot 90 procent juist aangeven. Wanneer de onderzoekers alle signalen tot hun beschikking hadden en moesten vaststellen welk signaal bij welk woord hoorde, leverde dat in 28 tot 48 procent van alle gevallen het juiste antwoord op.

Gegokt
Dat zijn hogere percentages dan wanneer er willekeurig gegokt werd (de kans op een juist antwoord is dan respectievelijk slechts vijftig en tien procent), maar het is nog niet goed genoeg. Toch zijn de wetenschappers optimistisch. “We hebben aangetoond dat deze signalen ons beter kunnen vertellen wat een persoon zegt,” meent onderzoeker Bradley Greger.

Verlamd
Het idee kan uitkomst bieden aan mensen die verlamd zijn of lijden aan het locked-in-syndroom. In het laatste geval is de patiënt volledig bij bewustzijn, maar kan deze zich niet bewegen noch spreken.

Toch moeten patiënten nog even geduld hebben alvorens ze deze methode kunnen gebruiken om te communiceren. “We moeten in staat zijn om meer woorden op accurate wijze te vertalen alvorens een patiënt hier echt iets aan heeft.” Betere en meer elektroden moeten er op korte termijn voor zorgen dat de signalen duidelijker en gemakkelijker te analyseren zijn.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd