Walgen stelt ons beter in staat om onzuiverheden op te sporen

Nieuw onderzoek suggereert dat mensen die een gevoel van walging ervaren, veel beter in staat zijn om onzuiverheden op te merken.

Als iets er vies uitziet, dan gaan we er automatisch van uit dat het ‘besmet’ is. Wanneer iets wit is, is het veel aannemelijker dat we het zullen zien als iets wat schoon en puur is. En dat geldt niet alleen voor ons westerlingen: eerder onderzoek heeft al aangetoond dat alle culturen puur en licht met elkaar associëren. “In de psychologie omtrent puurheid, is zelfs de kleinste afwijking van een pure staat (of witheid) een onacceptabele smet,” stellen de onderzoekers.

Hypothese
Het zette onderzoekers aan het denken. Want als een gevoel van walging ervoor zorgt dat mensen iets wat puur is willen beschermen of iets wat puur is willen creëren, kan dat er ook voor zorgen dat ze voorrang geven aan objecten die qua kleur puur (oftewel: wit) zijn. Men zou dan ook denken dat deze mensen veel beter dan mensen die geen gevoel van walging ervaren, in staat zijn om onderscheid te maken tussen iets wat puur (wit) is en iets wat bijna, maar net niet puur (wit) is.

Experiment
De onderzoekers toetsten die hypothese met behulp van een aantal experimenten. In de eerste studie kregen 123 studenten elke keer vier driehoeken te zien. In elke set driehoeken was één exemplaar ietsje donkerder of lichter dan de anderen. De proefpersonen moesten aangeven welke driehoek anders was dan de andere driehoeken. Alle proefpersonen vulden ook een vragenlijst in waaruit bleek hoe gevoelig ze waren voor gevoelens van walging (oftewel: hoe snel ze walgden).

WIST U DAT…

…seks een stuk minder vies is als u opgewonden bent?

Verband
Over het algemeen waren de studenten beter in staat om de afwijkende driehoek aan te wijzen, wanneer de afwijking donkerder was. Maar interessanter was dat er een verband was tussen hoe goed studenten een afwijking licht van kleur, konden aanwijzen en hoe snel mensen walgden. Mensen die sneller van iets walgen, bleken ook beter in staat om afwijkingen die zich in lichtere tinten voordeden, aan te wijzen.

Nog een experiment
Een tweede experiment bevestigt die resultaten. Nu kregen de proefpersonen foto’s te zien van iets wat gevoelens van angst of gevoelens van walging opriep. Daarna moesten ze onderscheid maken tussen objecten in verschillende tinten. Proefpersonen die gevoelens van walging ervaren hadden, bleken wederom beter in staat te zijn om onderscheid te maken tussen wit en lichtgrijs.

Gevoelens van walging zorgen ervoor dat we afstand houden van dingen die er vies uitzien. Zo beschermen we onszelf: we voorkomen dat we met die objecten in aanraking komen en er misschien wel ziek van worden. Dit onderzoek suggereert dat walging ons niet alleen helpt om onzuiverheden te vermijden, maar ons ook in staat stelt om onzuiverheden beter te zien, waardoor we ze dus ook weer gemakkelijker uit de weg kunnen gaan.

Bronmateriaal

"Feeling Disgust May Enhance Our Ability to Detect Impurities" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Daniela (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd