Waarom is schizofrenie nog niet van de aardbodem verdwenen?

vangogh

Er is een verband tussen creativiteit en schizofrenie. En dat verband kan mogelijk verklaren waarom schizofrenie nog steeds zo veelvuldig in de populatie voorkomt.

Dat er een verband is tussen creativiteit en bepaalde psychiatrische aandoeningen wordt al langer vermoed. Zo weten we van verschillende mensen dat ze niet alleen bijzonder creatief zijn (of waren), maar ook met psychiatrische problemen kamp(t)en. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Vincent van Gogh.

Geen vermoeden meer
Maar het verband tussen creativiteit en bepaalde psychiatrische aandoeningen is niet langer een vermoeden: wetenschappers schrijven in het blad Nature Neuroscience dat het verband – in het geval van schizofrenie – echt bestaat. Genen die een rol spelen bij schizofrenie blijken ook invloed te hebben op de creativiteit.

Spectrum
Volgens de onderzoekers zijn psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie het extreem van een normaal spectrum van menselijk gedrag en op een ander deel van dit spectrum is creativiteit te zien. Creatievelingen zijn mede dankzij hun genotype in staat om anders te denken. En wanneer die aanleg gepaard gaat met schadelijke biologische of omgevingsfactoren, kunnen psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie ontstaan.

Het onderzoek kan ook verklaren waarom schizofrenie anno 2015 nog steeds voorkomt. Men zou verwachten dat schizofreniegenen – die schadelijke effecten hebben op het individu – na verloop van tijd uit de populatie verdwijnen: schizofrenie heeft immers een nadelig effect op het reproductiesucces. Toch gebeurt dat niet. Dat is mogelijk te verklaren doordat genen die schizofrenie veroorzaken ook gunstige effecten hebben, in dit geval op de creativiteit van mensen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd