Is genetisch gemodificeerd voedsel nu veilig of niet? De wetenschap kan het niet eens worden

Is genetisch aangepast voedsel nu veilig of niet? De wetenschap weet het niet. Wetenschappers kunnen maar geen overeenstemming bereiken als het om dat vraagstuk gaat, zo blijkt vandaag uit een verklaring van het European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER).

De verklaring is een reactie op recente claims van de GM-industrie en een aantal wetenschappers en journalisten. Volgens hen zijn wetenschappers het erover eens dat genetisch gemodificeerd voedsel en gewassen veilig zijn voor de gezondheid van mens, dier en het milieu. Een internationaal team van meer dan negentig wetenschappers, academici en artsen noemt deze claims nu misleidend. In een verklaring spreken de deskundigen over de vele meningsverschillen in de wetenschappelijke gemeenschap en de vaak tegenstrijdige of twijfelachtige resultaten van studies over veiligheid van genetisch gemodificeerde organismes.

WIST U DAT…

… naast genetische gemodificeerd voedsel, bedreigende nanodeeltjes in ons voedsel ook een grote zorg is voor de mens?

De verklaring van de wetenschappers veegt de verklaring dat genetisch gemodificeerd voedsel veilig is van tafel, zonder te beweren dat genetisch gemodificeerd eten onveilig is. De onderzoekers concluderen simpelweg dat ze het niet eens kunnen worden of genetisch gemodificeerd voedsel veilig is of niet. Zo spreken ze de claim van mensen die beweren dat het voedsel veilig is tegen door te zwaaien met studies die suggereren dat genetisch gemodificeerde gewassen en voedingsmiddelen giftig kunnen zijn of allergieën kunnen veroorzaken. Ook wijzen ze erop dat de bewering dat het voedsel veilig is, vaak gestaafd wordt door het argument dat miljoenen Amerikanen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen eten zonder daar nadelige effecten van te ondervinden. Het blijft echter enkel bij beweringen die niet altijd wetenschappelijk worden onderbouwd. Vele vragen blijven onbeantwoord doordat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de bio-veiligheid. In plaats daarvan wordt het commerciële belang en de promotie van de technologie vooropgesteld.

Een week geleden werd de World Food Prize uitgereikt aan werknemers van de biotechnologische bedrijven Monsanto en Syngenta (zij produceren onder andere genetisch gemodificeerde zaden). De World Food Prize is een prijs die jaarlijks aan één of meer personen in de wereld wordt toegekend die een bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van de verbetering van de kwantiteit, kwaliteit of beschikbaarheid van levensmiddelen. De uitslag heeft wereldwijd voor verontwaardiging gezorgd en staat in schril contrast met recente uitspraken van landen die commercialisering van bepaalde genetisch gemodificeerde gewassen willen beperken of verbieden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd