Slenteren lijkt gezonder dan intensief sporten

lopen

Onderzoek van de universiteit van Maastricht wijst erop dat dagelijks meer staan en bewegen (bijvoorbeeld slenteren) beter is voor de gezondheid dan een uur intensief sporten. Elke dag een half uur intensief bewegen, is dan mogelijk ook overbodig.

Dat schrijft dr. Hans Savelberg in het blad PLoS ONE. Hij baseert zijn conclusie op een onderzoek onder achttien gezonde studenten tussen de negentien en 24 jaar. De studenten volgden drie regimes vier dagen achtereen. Het eerste regime hield in dat de proefpersonen veertien uur per dag zaten en twee uur per dag liepen. In het tweede regime maakte één uur zittijd plaats voor intensieve beweging. In het derde regime ruilden de proefpersonen zes uur zittijd in voor vier uur lopen en twee uur staan.

De resultaten
Vervolgens keek Savelberg waar elk regime toe leidde. Zo bleek bijvoorbeeld dat de proefpersonen tijdens het eerste regime minder calorieën verbruikten dan tijdens het tweede en derde regime. Tijdens het tweede en derde regime was het calorieverbruik vergelijkbaar. De cholesterol- en lipidenwaarden in het bloed verbeterden iets ten opzichte van het eerste regime, wanneer proefpersonen het tweede regime volgden.

WIST U DAT…

…te veel slaap slecht is voor het hart?

Verrassend
Tot zover niet echt verrassingen. Maar dat veranderde toen Savelberg de bloedwaarden na het tweede en derde regime met elkaar vergeleek. De bloedwaarden waren na het derde regime (het ‘slenterregime, waarbij de proefpersonen dagelijks meer stonden en bewogen) aanzienlijk verbeterd ten opzichte van zowel het eerste als het tweede regime. Het onderzoek wijst erop dat alledaagse, laagintensieve bewegingen zoals lopen, fietsen, slenteren en staan een veel positiever effect hebben op risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten dan een uur intensiever sporten. Zolang mensen tijdens het alledaags bewegen maar evenveel calorieën verbranden als tijdens een uur intensief sporten.

De resultaten zijn verrassend, zo vindt Savelberg. “Deze onderzoeksresultaten zullen onze kijk op een gezonde leefstijl ingrijpend wijzigen. De zogenoemde beweegnorm, iedere dag minimaal een half uur sporten, blijkt onjuist. Niet iedereen kan of wil sporten, waardoor veel mensen het advies ook niet opvolgen. En wie dat wel doet, heeft er niet altijd baat bij, want wie dagelijks een half uur sport, houdt nog 23,5 uur over om te zitten.”

Bronmateriaal

"Slenteren beter voor de gezondheid dan sporten" - Maastrichtuniversity.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door DieselDemon (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd