Slaap maakt onze herinneringen betrouwbaarder

Hoe kunt u herinneringen zorgvuldiger opslaan? Door te gaan slapen, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer herinneringen in de slaap boven komen drijven, onthouden we ze in het vervolg een stuk beter, zo tonen diverse experimenten aan. De studie kan wel eens leiden tot een nieuwe behandelmethode voor aandoeningen waarbij nare herinneringen de dienst uitmaken.

De onderzoekers verzamelen een aantal proefpersonen en gaven ze een nieuwe herinnering: ze moesten de locatie van een object in een rooster leren. Terwijl ze die informatie opsloegen, kwam een geur vrij. Het was de bedoeling dat de proefpersonen de herinnering met deze geur zouden associëren.

Slapen
Na dit deel van het experiment werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep ging slapen. De andere groep bleef wakker. Na zo’n twintig minuten kwam de geur vrij. Nog zo’n twintig minuten later maakten de wetenschappers de ene groep proefpersonen weer wakker. Beide groepen deden de opdracht opnieuw, maar dan zonder geuren.

WIST U DAT…

Hoe zat het ook alweer?
Enige tijd later vroegen de wetenschappers de proefpersonen naar de locatie van de objecten. Als de geur geen rol in het experiment speelde, waren de proefpersonen uit beide groepen in staat om zich de locatie in zestig procent van de gevallen juist te herinneren. Maar zodra de wetenschappers de geur aan de test toevoegden, veranderden de percentages. De mensen die nog wakker waren toen ze met de geur werden geconfronteerd, gingen twijfelen en wisten ze nog maar in 42 procent van de gevallen de goede locatie aan te wijzen. De groep die geslapen had en de geur toen geroken had, wist het veel beter en had het in 84 procent van de gevallen goed.

Instabiel
Het activeren van een herinnering terwijl we wakker zijn, zorgt ervoor dat die herinnering instabieler wordt, zo concluderen de onderzoekers. Als de herinnering geactiveerd wordt terwijl we slapen, wordt deze juist stabieler.

Hersenscan
Dat blijkt ook uit de hersenscans die de wetenschappers maakten. Toen de slapende proefpersonen aan de geur werden blootgesteld, werd de hippocampus actief. Dit deel van de hersenen is betrokken bij het opslaan en aanmaken van nieuwe herinneringen. Bij de mensen die wakker bleven en weer geconfronteerd werden met de geur bleek de prefrontale cortex actief te zijn. Dit deel van de hersenen kan herinneringen ophalen, maar plaatst ze direct in de actuele context. En dat kan ervoor zorgen dat de herinneringen veranderen.

De onderzoekers vermoeden dat hun studie de behandeling van onder meer een posttraumatische stressstoornis kan verbeteren. Door verdrongen herinneringen van mensen terwijl ze wakker zijn op te halen, kunnen deze veranderen. Door die vervormde herinneringen tijdens de slaap weer op te halen, kunnen ze ook nog eens goed worden opgeslagen. Het resultaat: nieuwe en minder indringende herinneringen.

Bronmateriaal

"Sleep helps reinforce memory" - News.discovery.com 

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd