Singles hebben vaak één karaktertrek gemeen. En die zegt ook iets over hoe gelukkig ze zijn

Meer dan 3,3 miljoen Nederlanders wonen alleen en dat worden er steeds meer. Volgens het CBS is tegen 2050 een op de vier mensen alleenstaand. Die zijn natuurlijk net zo verschillend als jij en ik, maar er is één opvallende karaktertrek die ze relatief vaak gemeen hebben.

Het zijn niet de flamboyante Sex-and-the-City-types, zoals je singles vaak voorbij ziet komen op Netflix. Integendeel, volgens onderzoekers van University of Toronto zijn veel alleenstaanden juist introvert en ingetogen. Maar er is meer: ze hebben ook vaak een minder consciëntieuze en meer neurotische aard.

Relatie niet het belangrijkste
Dat betekent overigens niet dat singles per se ongelukkiger zijn. “Hoewel gemiddeld mensen in een relatie tevredener zijn met hun leven dan alleenstaanden, zijn er ook genoeg happy singles”, begint hoofdonderzoeker Elaine Hoan. “Relaties spelen een minder grote rol bij levenstevredenheid dan je misschien denkt. We ontdekten dat karakter, meer dan of je een relatie hebt, bepaalt wie gelukkig is met zijn leven en wie niet.”

De onderzoekers vroegen meer dan 1800 mensen tussen de 20 en 59 jaar, die óf minstens een half jaar single waren geweest óf minstens een half jaar een relatie hadden, om een vragenlijst in te vullen over hun persoonlijkheid, tevredenheid met hun relatiestatus, seksuele tevredenheid en tevredenheid met hun leven.

Introverten liever single
Voor de persoonlijkheidstest is het bekende Big Five-model gebruikt, dat iemand indeelt aan de hand van vijf karaktertrekken: extraversie (energiek en outgoing), vriendelijkheid (empathisch en respectvol), consciëntieusheid (productief en betrouwbaar), neuroticisme (angstig en depressief) en openheid (nieuwsgierig en creatief).

Of iemand een relatie heeft, blijkt het meest te worden bepaald door de mate van introversie. “In een wereld die gemaakt lijkt voor extraverte mensen, worden introverten vaak ten onrechte als antisociaal betiteld”, zegt Hoan. “De realiteit is dat introverte mensen genieten van alleen zijn en hun onafhankelijkheid koesteren. Dus wellicht zijn introverten liever single dan dat ze een relatie hebben.”

Niet zo consciëntieus
Maar dat is niet het hele verhaal. “Aan de andere kant zijn extraverten in het algemeen gelukkiger dan introverte mensen, ongeacht of ze single zijn of niet. En introversie maakt het een beetje moeilijker om een partner te vinden, omdat introverten niet zo vaak sociale situaties opzoeken. Ander onderzoek toont ook aan dat het hebben van een relatie mensen extraverter maakt doordat ze zelfverzekerder worden en een grotere sociale kring krijgen.”

Daarnaast bleken singles ook neurotischer. Ze zeiden vaker ‘ja’ op stellingen als: ‘ik kan gespannen zijn’, ‘ik voel me vaak verdrietig’ en ‘ik ben vaak boos’. Ook waren ze minder consciëntieus. Zo gaven ze vaker aan ‘dingen niet netjes en schoon te houden’ en minder goed te zijn in het ‘dingen voor elkaar krijgen’.

Doelen halen
“Consciëntieuze mensen willen erg graag hun doelen halen, vooral traditionele doelen zoals een baan en een huwelijk. Ook hebben ze een sterk arbeidsethos dus dat helpt waarschijnlijk om een relatie te vinden en vol te houden”, legt de Canadese wetenschapper uit. “Depressieve klachten zoals somberheid en een gebrek aan energie maken het moeilijker om een relatie te vinden, terwijl de emotionele steun die je van je partner krijgt deze symptomen juist zou kunnen verminderen.”

Wees jezelf
Hoan gaat verder onderzoek doen naar geluk onder getrouwde versus niet-getrouwde mensen en hoopt dat haar werk misvattingen over wie mensen zijn en hoe ze willen leven kan weerleggen. “Er rust een stigma op single zijn. Mensen zeggen soms: je zou gelukkiger zijn met een relatie dus waarom heb je die niet?’ Terwijl dat niet per se waar is voor iedereen”, zegt ze. “Ik hoop dat mensen van ons onderzoek meenemen dat je niet iemand hoeft te zijn die je niet bent. Wees vooral jezelf.”

Bronmateriaal

"Personality and Well-Being Across and Within Relationship Status" - Personality and Social Psychology Bulletin
Afbeelding bovenaan dit artikel: cottonbro studio / Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd