‘Seks is goed voor het geheugen van jonge vrouwen’

Het geheugen van jonge vrouwen is beter wanneer ze regelmatig seks hebben. Dat suggereert nieuw onderzoek.

Wetenschappers verzamelden 78 heteroseksuele vrouwen die tussen de 18 en 29 jaar oud waren. De proefpersonen kregen vragen over hun seksleven. Zo werd onder meer gevraagd hoe vaak de vrouwen seks hadden.

Geheugen
Vervolgens ondergingen de vrouwen verschillende geheugentestjes. Zo kregen ze bijvoorbeeld foto’s van gezichten te zien die ze zich later weer moesten zien te herinneren. Of ze kregen woorden te zien die ze moesten onthouden.

Woorden
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen die vaker seks hadden een beter geheugen hadden. Maar alleen wanneer ze zich woorden moesten herinneren. De frequentie waarmee vrouwen seks hadden, had geen invloed op de mate waarin ze in staat waren om gezichten te onthouden.

Hippocampus
Het is niet voor het eerst dat wetenschappers onderzoek doen naar de invloed die seks heeft op het geheugen. Uit eerder onderzoek onder verschillende diersoorten is al gebleken dat seks leidt tot neurogenese – het ontstaan van nieuwe neuronen – in de hippocampus. Mogelijk speelt hetzelfde bij jonge vrouwen. De onderzoekers wijzen er hierbij op dat de vrouwen die vaker seks hadden alleen beter in staat waren om woorden te onthouden. En voor het onthouden van woorden doen we met name een beroep op de hippocampus.

Hoe seks exact leidt tot een beter geheugen is echter nog onduidelijk. Voor nu hebben de onderzoekers enkel een verband gelegd tussen de frequentie waarmee vrouwen (naar eigen zeggen) seks hebben en de mate waarin ze in staat zijn om woorden te onthouden. Nader onderzoek zal dat verband verder moeten ontrafelen.

Bronmateriaal

Maunder, L., Schoemaker, D. & Pruessner, J.C. Arch Sex Behav (2016). doi:10.1007/s10508-016-0890-4

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd