Roker die voor zijn veertigste stopt, leeft net zo lang als niet-roker

sigaret

Nieuw onderzoek wijst erop dat het zeker de moeite waard is om voor uw veertigste te stoppen met roken. Rokers die voor hun veertigste verjaardag stoppen met roken, leven over het algemeen net zo lang als mensen die nooit hebben gerookt.

Roken kost een mens zo’n tien jaar van zijn leven. Maar een omvangrijk nieuw onderzoek wijst erop dat rokers die tien jaar nog terug kunnen krijgen, door – bij voorkeur ruim – voor hun veertigste te stoppen met roken. “Dat wil niet zeggen dat het veilig is om tot je veertigste te roken en dan te stoppen,” benadrukt onderzoeker Prabhat Jha. “Voormalige rokers hebben nog steeds een grotere kans om eerder te sterven dan mensen die nooit gerookt hebben. Maar die kans is klein in vergelijking met het enorme risico dat mensen die blijven roken, lopen.”

Het onderzoek
Jha en zijn collega’s baseren hun conclusies op een zeer uitgebreid onderzoek. Wat hun studie zo uniek maakt, is dat zij zich richtten op een groep proefpersonen (meer dan 200.000 mensen) die representatief is voor de Amerikaanse bevolking. Eerdere onderzoeken naar de gevolgen van roken en stoppen met roken, richtten zich vaak op specifieke groepen mensen, zoals bijvoorbeeld verpleegsters of vrijwilligers. Maar dergelijke groepen zijn vaak gezonder dan de gemiddelde Amerikaan en dus zijn die resultaten wellicht niet representatief voor de algemene bevolking. Wat dit onderzoek ook interessant maakt, is dat de wetenschappers voor het eerst een generatie vrouwen die al op jonge leeftijd begon met roken en gedurende het volwassen leven bleef roken, bestudeerden.

Stoppen? Eerst afbouwen!

Wie wil stoppen met roken, doet er goed aan eerst het aantal sigaretten per dag af te bouwen. Zo wordt de kans dat het u lukt om helemaal te stoppen, namelijk veel groter. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

Mannen en vrouwen
De bestudeerde vrouwen en mannen die rookten, verloren ongeveer tien levensjaren aan de sigaret. Daar zit dus geen verschil tussen. “Vrouwen de roken als mannen, sterven als mannen,” stelt Jha. Het sterftecijfer onder mannelijke en vrouwelijke rokers die tussen de 25 en 79 jaar oud waren, lagen ongeveer drie keer hoger dan onder mensen die nooit gerookt hadden. Mensen die nooit gerookt hadden, bleken in vergelijking met rokers bovendien een twee keer grotere kans te hebben om tachtig jaar oud te worden.

Eerder onderzoek
De resultaten uit dit onderzoek komen overeen met die uit eerdere studies onder Engelsen, Japanners en Amerikanen. Uit die studies bleek ook dat één van de risico’s die roken met zich meebrengen, het verlies van tien levensjaren, is.

Ondanks dat de bewijzen dat roken slecht voor mensen is en stoppen zin heeft, zich opstapelen, lukt het vooral mensen uit de lage en middeninkomens maar moeilijk om de sigaret links te laten liggen. En dat resulteert in de 21e eeuw in nog meer doden door roken: als de trend doorzet, zullen in deze eeuw één miljard mensen door roken sterven. In de 20e eeuw kostte de sigaret nog 100 miljoen mensen het leven. “Deze studie laat zien hoe groot de dreiging werkelijk is en laat zien dat de kans om door roken te sterven nog veel groter is dan gedacht,” concludeert professor Amartya Sen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd