Psychedelica bieden uitkomst: zo kun je wél stoppen met slechte gewoontes

Een paar paddo’s, een beetje therapie en een roker taalt niet meer naar sigaretten, althans het zou een stuk makkelijker worden om ervan af te blijven.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de psychische voordelen van het hallucinogene psilocybine, de werkzame stof in geestverruimende paddenstoelen. Volgens een nieuwe studie zorgt het middel in combinatie met cognitieve gedragstherapie ervoor dat een verrassend hoog percentage rokers weet te stoppen.

Identiteitsverandering
Veel proefpersonen maakten een soort identiteitsverandering door, waarbij ze zichzelf niet meer als roker zagen, maar als niet-roker. Deze nieuwe kernidentiteit verklaart volgens wetenschappers van de University of Cincinnati mogelijk waarom 80 procent van de deelnemers na een half jaar nog geen nieuwe sigaret had opgestoken en liefst 60 procent na vijf jaar nog rookvrij was.

Het Amerikaanse team analyseerde de dagboeken van de deelnemers ten tijde van hun psychedelische cognitieve gedragstherapie in 2014. De rokers hadden hun ervaringen in eigen woorden opgeschreven. En de onderzoekers kwamen steeds dezelfde patronen tegen in de teksten: “We zagen keer op keer dat mensen het gevoel hadden dat ze klaar waren met roken en dat ze nu een niet-roker waren”, legt hoofdonderzoeker Neşe Devenot uit. “De resultaten tonen aan dat mensen zich met behulp van psychedelica opnieuw uit kunnen vinden. De psilocybine zorgt ervoor dat ze loskomen van oude gewoontes en verslavingen. Zo kunnen ze de verleidingen en triggers in het dagelijks leven beter weerstaan.”

Succesvol stoppen met wat dan ook
De gedragstherapie met behulp van psilocybine werkt vermoedelijk niet alleen als je wilt stoppen met roken. Dat komt door die zogenaamde identiteitsverandering die je doormaakt. “Als je wilt stoppen met vlees eten, maar je ruikt een heerlijke biefstuk, dan is het moeilijk om bij je principes te blijven en niet te denken: ach, voor deze keer maak ik een uitzondering”, zegt de onderzoeker. “Maar als je je identificeert als vegetariër en je ervan overtuigd bent dat je iemand bent die geen vlees eet, helpt die identiteit om op dat bewuste moeilijke moment een andere keuze te maken.”

Net als parasitaire schimmel
Tijdens het onderzoek begeleidden de therapeuten de trippende deelnemers en vroegen ze hen om het roken voor te stellen als gedrag dat buiten hun kernidentiteit valt. Ze herhaalden deze inbeeldingsoefeningen en de rokers schreven hun ervaringen vervolgens op. Zo was er bijvoorbeeld een visualisatieoefening, waarbij de nicotineverslaving als een externe kracht werd neergezet, die het gedrag van de deelnemer voor zijn eigen gewin manipuleerde. “Net als de beruchte Cordyceps-schimmel die insecten in wandelende zombies verandert en ze richting de boomtoppen dirigeert, zodat de schimmel zich kan voortplanten, wordt rookgedrag ingeprint in het brein als een vorm van parasitaire manipulatie”, schrijven de onderzoekers.

Psychedelische paddenstoelen voor therapeutisch gebruik. Afbeelding: 24K-Production

Psychedelica als katalysator
Psychedelische middelen kunnen dit patroon doorbreken. “Ik ben ervan overtuigd dat psilocybine als katalysator kan dienen om mensen te motiveren en inspireren om hun kernidentiteit en daarmee ongewenst gedrag te veranderen met behulp van cognitieve gedragstherapie”, zegt onderzoeker Albert Garcia-Romeu van de Johns Hopkins University. “Met cognitieve gedragstherapie zoomen we in op de gedachten en gevoelens die we in ons dagelijks leven ervaren en bedenken we hoe die zich verhouden tot ons gedrag. Want normaal gesproken zijn mensen geneigd om een verhaal of gevoel over zichzelf te bedenken rond hun gedragingen. Dit vormt de basis voor de psilocybine-ervaring, die nieuwe inzichten kan bieden en zelfs een identiteitsverschuiving teweeg kan brengen, zoals van roker naar niet-roker”, legt de wetenschapper uit.

Mentale metamorfose
Deelnemers schreven bijvoorbeeld dat hun verlangen naar nicotine vroeger ondraaglijk was, maar dat de psilocybinebehandelingen het stoppen een stuk gemakkelijker maakten. “Ik heb het gevoel dat ik op de een of andere manier fundamenteel anders ben dan gisteren”, schreef een deelnemer. Hij kon zich niet eens meer voorstellen dat hij naar een sigaret verlangde. Een ander schreef: “De hunkering naar nicotine bestaat niet meer, het is niet echt. Een ander concept is stevig verankerd in mijn brein, in mijn wereld. Ik heb het gevoel dat er een soort metamorfose heeft plaatsgevonden.”

Verse sneeuw
Devenot legt uit dat mensen vast komen te zitten in dezelfde gedragspatronen en op dezelfde manier reageren op stressfactoren of andere triggers. Ze vergelijkt het met een skiër die van de berg afdaalt en telkens hetzelfde diep ingesleten spoor pakt, dat al duizenden keren eerder gebruikt is. “Het werkt neurologisch iets ingewikkelder, maar het is een metafoor voor hoe we kijken naar psychedelica en cognitieve gedragstherapie”, aldus Devenot.

“Psychedelica zijn te vergelijken met skiën in verse sneeuw. Mensen krijgen de vrijheid om een nieuw pad te vinden. De diepgewortelde groeven van slechte gewoonten hebben door de behandeling minder vat op onze ski’s, dus we kunnen andere wegen uitstippelen. We zoeken naar manieren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen en ongezonde gewoontes af te leren. Psychedelica blijken daarbij enorm te helpen. Het is daarom belangrijk om meer onderzoek te doen naar psilocybine en andere geestverruimende middelen in combinatie met cognitieve gedragstherapie”, besluit Devenot.

Bronmateriaal

"Psychedelic Identity Shift: A Critical Approach to Set And Setting" - Kennedy Institute of Ethics Journal
Afbeelding bovenaan dit artikel: Myriams Foto's / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd