Peuter doet betrouwbaar mens sneller na

Onderzoek toont aan dat peuters reeds weten of iemand betrouwbaar is of niet. En van betrouwbare mensen leren ze graag.

De onderzoekers baseren hun conclusie op een studie onder 60 jonge kinderen. De kinderen waren tussen de dertien en zestien maanden oud. Een onderzoeker keek in een doos, reageerde vervolgens heel enthousiast en nodigde het kind uit om ook te komen kijken. De helft van de kinderen kwam daarop tot de conclusie dat de onderzoeker hem of haar voor de gek had gehouden: er zat niets in de doos.

Invloed?
Daarna was het tijd om te kijken of het (on)betrouwbare gedrag van de onderzoekers invloed had gehad op de kinderen. De onderzoeker deed iets geks (met behulp van zijn voorhoofd werd een lichtknop omgezet) en nu was het de vraag of de kinderen dat na zouden doen.

WIST U DAT?

…kinderen al op heel jonge leeftijd kunnen vaststellen of u sarcastisch bent?

Resultaat
In de groep kinderen die eerder door deze onderzoeker voor het lapje werden gehouden, deed slechts 34 procent van de kinderen het rare gedrag na. In de groep kinderen die niet door de onderzoeker waren beduveld, deed 61 procent van de peuters de onderzoeker gewoon na, zo is in het blad Infant Behavior and Development te lezen. “Dit toont aan dat kinderen gedrag van een betrouwbare volwassene imiteren,” stelt onderzoeker Ivy Brooker. “Hetzelfde gedrag dat door een onbetrouwbare volwassene wordt vertoond, wordt gezien als irrationeel of inefficiënt en dus niet de moeite waard om na te doen.”

Het is niet voor het eerst dat kinderen al op zeer jonge leeftijd in staat blijken te zijn om in te schatten hoe mensen in elkaar steken. Onlangs bleek nog uit onderzoek dat vierjarigen al in staat zijn om echte slimmeriken te herkennen. Ze kunnen al onderscheid maken tussen mensen die echt veel weten en mensen die doen alsof. Met vragen zullen ze eerder bij eerstgenoemde aankloppen.

Bronmateriaal

"Baby see, baby do?" - Concordia.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd