Oorlog in het brein

 PSYCHOLOGIE  Uit een onderzoek van Artsen Zonder Grenzen blijkt dat oorlogstrauma’s en geweld tot grote psychische problemen leiden. Van de onderzochte 1254 mensen uit Gaza en dorpjes op de Westelijke Jordaanoever had meer dan de helft psychische problemen. Vooral kinderen zijn kwetsbaar.

De onderzoekers verzamelden de gegevens van 1254 mensen. 23,3 procent van hen had een posttraumatische stressstoornis, 17,3 procent had een angststoornis en 15,3 procent was depressief. Vooral kinderen onder de vijftien jaar hadden last van een posttraumatische stressstoornis. Vaak werd de stoornis veroorzaakt doordat ze getuige zijn van moord, psychische mishandeling, bedreiging en het verlies of verwoesting van eigendommen. Volwassenen waren vaker depressief.

De mensen met psychische problemen kregen – nadat de diagnose was gesteld – individueel een korte psychotherapie aangeboden. De therapie vond bij de patiënt thuis plaats en duurde acht tot twaalf weken. Voor kinderen duurde de therapie wat langer. Zij namen ook vaker deel aan groepssessies. Nadat de therapie was afgerond bleek 82,8 procent van de kinderen en 75,3 procent van de volwassenen er baat bij gehad te hebben. De patiënten die er niet op vooruitgingen bleven met name verdrietig (14 procent) of agressief (12,7 procent).

Volgens de onderzoekers blijkt uit de studie dat psychotherapie op korte termijn een effectieve behandeling van kwetsbare patiënten in oorlogsgebieden is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd