Ook het gewicht van de mensheid bedreigt de aarde

Hoeveel wegen alle volwassen op aarde samen? 287 miljoen ton, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Zo’n 18,5 miljoen ton daarvan is het resultaat van overgewicht of obesitas. En dat is een probleem.

Dat zijn even heftige cijfers. Toch zijn ze niet direct bedoeld om mensen wereldwijd aan een dieet te krijgen. Nee: de onderzoekers berekenden deze cijfers omwille van het milieu.

De cijfers
De onderzoekers berekenden de totale massa van volwassen mensen op aarde. Maar ze keken ook hoe al die kilo’s over de wereld verspreid zijn en welk deel ervan het resultaat is van overgewicht en obesitas. Uit de cijfers blijkt dat mensen wereldwijd gemiddeld een lichaamsmassa van zo’n 62 kilo hebben. In Noord-Amerika is de lichaamsmassa het grootst: gemiddeld 80,7 kilo. Om dat even in het juiste perspectief te plaatsen: in Noord-Amerika woont ‘slechts’ zes procent van de wereldbevolking, maar is wel 34 procent van de biomassa die het gevolg is van obesitas, terug te vonden. En als het gemiddelde BMI van de Amerikanen wereldwijd het gemiddelde BMI zou zijn, dan zou de wereldbevolking in één klap 58 miljoen ton zwaarder worden. Dat is vergelijkbaar met een extra 935 miljoen mensen met een gemiddeld (62 kilo) gewicht.

WIST U DAT…

…in melk een ingrediënt zit dat ons lijkt te beschermen tegen overgewicht?

In 2050
De onderzoekers willen met deze studie een bijdrage leveren aan die ene grote vraag: hoe gaan we de steeds groter wordende populatie mensen in de toekomst van basisbehoeften (eten, drinken, enzovoort) voorzien? Wanneer wetenschappers het over dat probleem hebben, wijze ze er vaak op dat de aarde tegen 2050 mogelijk negen miljard mensen telt. Maar dit onderzoek laat wel zien dat niet alleen het aantal mensen op aarde van belang is. Ook de omvang van mensen speelt een belangrijke rol wanneer we het over de voedselvoorziening van de toekomst en dus ook de exploitatie van onze planeet hebben.

Meer energie
De onderzoekers wijzen erop dat mensen die een grotere massa hebben ook meer energie nodig hebben. Simpelweg omdat een groter lichaam meer energie nodig heeft om zich te verplaatsen. Maar ook bij rust verbrandt een groter lichaam meer energie. “Onze resultaten benadrukken dat het belangrijk is om naar de biomassa en niet alleen naar de bevolkingsaantallen te kijken wanneer het gaat om de ecologische invloed van een soort,” concludeert onderzoeker Sarah Walpole.

Iedereen lijkt het er ondertussen wel over eens dat de groei van de wereldbevolking een bedreiging vormt voor het milieu. “Onze studie laat zien dat het gewicht van de populatie ook een enorme bedreiging is,” stelt onderzoeker Ian Roberts. Hij benadrukt dat we zowel de groei van de populatie als de groei van mensen moeten aanpakken.

Bronmateriaal

"The weight of nations: An estimation of adult human biomass" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door mrd00dman (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd