Nederlandse baby lacht en knuffelt meer dan Amerikaanse

baby

Wetenschappers hebben ontdekt dat Nederlandse baby’s in vergelijking met hun Amerikaanse leeftijdsgenoten meer lachen en knuffelen. Ook zijn ze gelukkiger en gemakkelijker te kalmeren dan Amerikaanse baby’s.

Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze verschillende gezinnen met baby’s bestudeerden. Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat Nederlandse baby’s vaker lachen en meer van knuffelen houden dan Amerikaanse baby’s. Amerikaanse baby’s blijken ook een stuk actiever te zijn dan de Nederlandse baby’s en vaker van zich te laten horen. De Nederlandse baby’s waren op hun beurt weer gemakkelijker te troosten wanneer ze huilden en maakten tijdens alledaagse gebeurtenissen een gelukkigere indruk dan de Amerikaanse baby’s.

WIST JE DAT…

…een vijf maanden oude baby zich meer herinnert als het leuk was?

Temperament en cultuur
De onderzoekers stellen dat het temperament van de onderzochte kinderen waarschijnlijk de cultuur van hun ouders reflecteert. In Amerika ligt de nadruk vaak op het stimuleren van de kinderen: baby’s moeten aan zoveel mogelijk nieuwe ervaringen worden blootgesteld om ze onafhankelijker te maken. In Nederland ligt de nadruk weer meer op rust, reinheid en regelmaat. “Twee dingen die heel belangrijk zijn voor Nederlandse ouders zijn: hun kinderen op specifieke tijden laten slapen en de kinderen niet overprikkelen,” vertelt onderzoeker Maria Gartstein, verbonden aan de Washington State University. “Zo is het bijvoorbeeld zo dat Nederlandse ouders wanneer ze hun baby vanuit het ziekenhuis mee naar huis brengen kaartjes rondsturen waarop ze vrienden uitnodigen om de baby en moeder op specifieke tijden te bezoeken, zodat het slaapritme van de baby niet verstoord wordt. Wat mij ook opviel was hoe weinig de Nederlandse ouders – in vergelijking met Amerikaanse ouders – speelgoed gebruiken wanneer ze met hun kinderen spelen.”

Problemen
Door meer te weten te komen over de culturele waarden die van invloed zijn op het temperament van kinderen, hopen onderzoekers uiteindelijk meer inzicht te krijgen in gedragsproblemen die uit een bepaald temperament voort kunnen komen. “De invloed die temperament heeft op het ontwikkelen van gedragsproblemen verschilt waarschijnlijk van land tot land. Als we gedragsproblemen – een voorloper van serieuze psychologische problemen – willen voorkomen, moeten we meer weten over de waarden en verwachtingen van de ouders.”

Een volgende stap is vervolgonderzoek waaraan de moeders en baby’s die nu ondervraagd zijn in een later stadium opnieuw deelnemen. Ook hopen de onderzoekers in de toekomst nog veel meer baby’s in verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd