Mogelijk aardachtige grond te vinden op Mars

mars-kaart

Diep in een Marskrater is aardachtige grond te vinden die suggereert dat Mars miljarden jaren geleden warmer, natter en dus geschikter voor de aanwezigheid van leven was. Dat zou blijken uit gegevens van Marsrover Curiosity.

Wie naar het oppervlak van Mars kijkt, ziet voornamelijk losse stenen of stapels gesteenten. Het oppervlak doet in ieder geval niet direct denken aan de aarde met haar zachte grondlagen. Maar dat wil niet zeggen dat op Mars geen aardachtige grond te vinden is, zo benadrukt geoloog Gregory Retallack.

Grondprofielen
Hij bestudeerde beelden die Marsrover Curiosity maakte in de Gale-krater. Die wijzen volgens hem op aardachtige grondprofielen. “De beelden waren de eerste aanwijzingen, maar de sleutel tot deze ontdekking zijn de fantastische analytische vaardigheden van de Marsrover,” stelt Retallack. Curiosity beschikt over een laboratorium waarin deze op Mars verzameld materiaal uitgebreid dan bestuderen. “De nieuwe gegevens laten duidelijk chemische verwering zien en de accumulatie van klei ten koste van het mineraal olivijn, iets wat we normaal verwachten van grond op aarde. De fosforuitputting is met name fascinerend, omdat het op aarde bijdraagt aan de microbiële activiteit.”

Aardse woestijngrond
Scheuren in de diep begraven liggende grond wijst op de aanwezigheid van grondkluiten. Ronde holletjes en de concentratie sulfaat doet sterk denken aan woestijngrond op aarde. Denk aan de Atacama-woestijn in Chili of de Droge Valleien op Antarctica. “Geen van deze kenmerken zien we op jongere Marsoppervlakken. De verkenning van Mars zorgt – net als de verkenning van andere planetaire lichamen – meestal voor onverwachte ontdekkingen, maar het is net zo verrassend dat we hier zulke vertrouwde grond aantreffen.”

Retallack benadrukt dat de oude grond niet bewijst dat er ooit leven was op Mars. Maar ze leveren wel nieuw bewijs dat Mars ooit warmer en vochtiger was dan de afgelopen drie miljard jaar geleden het geval was. Volgens Malcolm Walter van het Australian Centre for Astrobiology – hij was niet bij het onderzoek van Retallack betrokken – wordt de kans dat Mars ooit leven bezat door de ontdekking van deze gefossiliseerde grond groter. “Het is echt mogelijk dat er leven was of is op Mars.” Steven Benner van het Westheimer Institute of Science and Technology – ook hij was niet bij het onderzoek betrokken – voegt daaraan toe: “Dit paper laat niet alleen grond die wellicht het directe product van oud leven op Mars is, zien, maar toont ook de natte en droge cycli die volgens veel modellen nodig zijn voor het ontstaan van leven, aan.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd