Mensen oordelen harder na bitter drankje

Wij mensen gaan er vaak vanuit dat onze oordelen gebaseerd zijn op rationele overwegingen. Maar is dat wel zo? Uit nieuw onderzoek blijkt dat we ons onbewust sterk laten beïnvloeden door bijvoorbeeld iets triviaals als een smaakje: mensen die een bitter drankje naar binnen werkten en toen moesten oordelen, oordeelden veel harder dan mensen die zoetigheid of water nuttigden.

De onderzoekers legden 57 proefpersonen diverse scenario’s voor. De proefpersonen moesten de situaties beoordelen en aangeven hoe ethisch verantwoord deze op een schaal van één tot honderd waren. De scenario’s verschilden sterk: van een man die zijn eigen reeds overleden hond opat tot een neef en een nicht die – ondanks dat ze zich van hun familieband bewust waren – seks hadden.

Politiek
Daarnaast moesten de proefpersonen ook aangeven bij welke politieke stroming ze zich het meest thuisvoelden. Voor en tijdens het experiment kregen de proefpersonen een bitter of een zoet drankje of water voorgeschoteld.

WIST U DAT…

…ook materialen een grote invloed hebben op ons oordeel? Een harde stoel maakt bijvoorbeeld negatief.

Invloed
De drankjes bleken een grote invloed te hebben op het oordeel van de proefpersonen. Zo oordeelden mensen die een bitter drankje hadden genuttigd veel harder. Zij gaven de scenario’s een score die gemiddeld 27 procent hoger op de schaal van één tot honderd lag dan mensen die een zoet drankje of water dronken. Nog opvallender is dat ook de politieke stroming waar mensen zich mee verbonden wisten invloed had op het oordeel. Mensen die conservatief waren, werden sterker door de bittere smaak beïnvloed dan liberalen.

De studie laat duidelijk zien dat smaak op één of andere manier invloed uitoefent op ons oordeel. Hoewel nader onderzoek noodzakelijk is, roept deze studie zeker al vragen op. Want wat als een rechter kort voordat hij zijn oordeel uitspreekt een bitter drankje naar binnen werkt? Is dat dan wel eerlijk? En heeft onze voorkeur voor bepaalde voedselwaren en smaken invloed op onze politieke beslissingen?

De volledige studie is terug te vinden in het blad Psychological Science.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd