Nederlandse kikkers geveld door ranavirus

Slecht nieuws voor de wilde kikkers in ons kikkerlandje: er waart een mogelijk dodelijk virus rond dat al aan vele kikkers het leven heeft gekost. Het gaat om het ranavirus. In september 2010 zorgde het virus er in een vennetje in Drenthe voor dat in korte tijd meer dan duizend kikkers het loodje legden. Onduidelijk is of het virus zich al verder verspreid heeft.

Een vrijwilliger trof de honderden dode kikkers in het ven aan. Er werd sectie verricht en daaruit blijkt dat de kikkers bezweken zijn aan het ranavirus. Het virus is ongevaarlijk voor mensen, maar treft wel heel veel andere soorten. “Ranavirusinfecties kunnen voorkomen bij amfibieën, reptielen en vissen en kunnen massale sterfte veroorzaken,” vertelt onderzoeker Marja Kik. “Ranavirussen verspreiden zich gemakkelijk. Daardoor vormen ze een groot risico voor zeldzame en beschermde soorten in de natuur.”

WIST U DAT…

Dat het virus in Nederland voorkomt, verraste de onderzoekers. “Omdat er in Nederland niet systematisch naar gezocht is, is het onduidelijk hoe lang ranavirussen zich al in Nederland bevinden, en waar ze mogelijk nog verder te vinden zijn.”

Of het virus ook op andere plaatsen in ons land voorkomt, is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe het virus in Nederland terecht is gekomen. De onderzoekers hebben Natuurmonumenten – beheerder van het bewuste vennetje in Drenthe – geadviseerd om maatregelen te treffen. Die moeten ervoor zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Utrecht en Stichting RAVON

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd