Mens reset zijn brein door met ogen te knipperen

Wij mensen knipperen opvallend vaak met onze ogen. Waarom? Wetenschappers zochten het uit en ontdekten dat het knipperen een hele belangrijke rol speelt: het zorgt ervoor dat ons brein heel kort wordt ‘gereset’ en zich daarna op iets anders kan richten.

Wanneer iemand u zou vragen waarom mensen met hun ogen knipperen, zou u waarschijnlijk antwoorden dat dat nodig is om het oog vochtig te houden. Dat klopt. Maar wij mensen knipperen wel heel erg vaak met de ogen: veel vaker dan nodig is om het oog nat te houden. Vandaar dat onderzoekers zich afvroegen wat het nut ervan is.

Hersenactiviteit
Ze lieten mensen daarom naar een video kijken en bestudeerden ondertussen de hersenactiviteit. Zo ontdekten ze dat kort nadat mensen met de ogen knipperden, de activiteit in het dorsaal aandachtsnetwerk afnam. Tegelijkertijd nam de activiteit in het zogenoemde defaultnetwerk (een netwerk van hersengebieden dat actief is wanneer we ons in een toestand van rust bevinden) toe.

WIST U DAT…

Breekpunt
Het moment waarop mensen met de ogen knipperden, was ook opvallend. Dat was op een impliciet ‘breekpunt’: het moment waarop een acteur in de video bijvoorbeeld zijn zin had afgemaakt of de kamer uitliep. Dat schrijven ze in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het onderzoek wijst erop dat knipperen met de ogen een heel belangrijk proces is. Het helpt ons brein om even te ‘resetten’ en de aandacht vervolgens weer op iets nieuws te richten.

Bronmateriaal

"Blink-related momentary activation of the default mode network while viewing videos" - PNAS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Tom Conger (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd