‘Masker van langst regerende Maya-koning ontdekt in Mexico’

Pacal de Grote regeerde maar liefst 68 jaar!

Archeologen ontdekten het masker tijdens opgravingen in de koninklijke residentie in Palenque, een bekende Mayastad in Mexico. Het masker ziet er – ondanks dat het al vele eeuwen oud is – nog prachtig uit.

Ouder gezicht
Er zijn volgens de archeologen verschillende aanwijzingen dat het masker de Mayakoning Pacal de Grote laat zien. Zo werden onder het masker vier halfcomplete vazen gevonden die uit de laatste regeerperiode van Pacal de Grote stammen. Daarnaast laat het masker duidelijk een oude man zien. En aangezien Pacal – die tot zijn dood regeerde – een leeftijd van 80 jaar wist te bereiken, lijkt het heel aannemelijk dat hij hier is afgebeeld.

Afbeelding: Héctor Montaño, INAH.

Natuurgetrouw
Het masker ziet er zeer natuurgetrouw uit en geeft waarschijnlijk een goed beeld van hoe Pacal er bij leven heeft uitgezien. “Het is opvallend dat in Palenque – in tegenstelling tot andere Maya-steden waar afbeeldingen wat algemener van aard zijn – veel van de kenmerken die we in muurschilderingen of beeldhouwwerken zijn een natuurgetrouw beeld geven van mensen,” aldus archeoloog Benito Venegas Durán.

Offer
De archeologen stellen dat het masker deel uitmaakt van een vrij omvangrijk offer. Naast het masker en de vazen zijn ook enkele parels, talloze botten van dieren (zoals schildpadden, kleine vogels, hagedissen en vissen), vuursteen en obsidiaan teruggevonden. De verschillende componenten van het offer hebben volgens de onderzoekers te maken met de zee en vruchtbaarheid. Ook weerspiegelen de objecten het goede leven in de stad Palenque. Zo bestaat het offer uit materialen die niet in Palenque te vinden waren, maar geïmporteerd moesten worden en dus zeer kostbaar waren in die tijd.

Afbeelding: Héctor Montaño, INAH.

Vijver
De archeologen kwamen het offer op het spoor toen ze waterkanalen in de koninklijke residentie in kaart brachten, in de hoop zo te achterhalen hoe de Maya’s water van het gebouw vandaan haalden. Verrassend genoeg vonden ze aanwijzingen dat de Maya’s het water niet wegpompten, maar naar het gebouw leidden waarin het – dus aan water gerelateerde – offer is ontdekt. In dat gebouw zijn ook de resten van een flinke vijver gevonden. Deze vijver – die zo’n 6,55 meter lang was en 3,5 meter breed – werd omringd door bankjes

Het onderzoek naar de koninklijke residentie gaat nog door. Ook wordt er momenteel onderzoek gedaan in het grafmonument dat voor Pacal de Grote werd opgericht. Mogelijk geeft het meer inzicht in het leven van deze opmerkelijke heerser, die al op zijn twaalfde de troon besteeg en 68 jaar regeerde.

Bronmateriaal

"Labores de conservación develan una cabeza modelada en estuco, una subestructura y una ofrenda maya en El Palacio de Palenque" - Instituto Nacional de Antropología e Historia

Afbeelding bovenaan dit artikel: Héctor Montaño, INAH

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd