Insecten vormen grotere bedreiging voor ons voedsel als de aarde opwarmt

Zo zullen ze zich vooral te goed gaan doen aan rijst, maïs en tarwe met alle gevolgen van dien.

“Klimaatverandering zal een negatief effect hebben op gewassen,” stelt onderzoeker Scott Merrill. Uit een nieuw onderzoek waar hij aan mee heeft gewerkt, blijkt dat we rekening moeten gaan houden met insectenplagen die onze voedselvoorraden zullen aantasten. En dit heeft consequenties, zo kan dit bijvoorbeeld leiden tot voedseltekorten.

Zwaarst getroffen

Vooral Frankrijk, China en de Verenigde Staten gaan een onzekere toekomst tegemoet. In deze landen wordt namelijk het overgrote deel van alle maïs geproduceerd. Daarnaast zijn Frankrijk en China ook nog eens belangrijke producenten van respectievelijk tarwe en rijst. Hierdoor wordt verwacht dat deze landen het zwaarst getroffen gaan worden.

Gewassen
In de studie bekeken de onderzoekers wat de impact is van insectenplagen op rijst, maïs en tarwe onder verschillende klimaatscenario’s. En uit de bevindingen blijkt dat stijgende wereldwijde temperaturen zullen leiden tot een toename van de hoeveelheid insecten die zich voeden met deze gewassen. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot productieverliezen, die wel kunnen oplopen tot 25% per graad opwarming. Een stijging van de wereldwijde temperatuur van 2 graden Celsius – ten opzichte van het pre-industriële niveau – kan volgens de onderzoekers bijvoorbeeld al leiden tot verliezen van 213 miljoen ton rijst, maïs en tarwe. De onderzoekers voorspellen dat de verliezen het grootst zullen zijn in gematigde klimaatzones.

Oorzaken
De verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door een toename van het metabolisme van de insecten, en door een snellere groei van de populatie. “Als de temperatuur stijgt, neemt het metabolisme van insecten toe, zodat ze meer moeten eten,” legt Merrill uit. Daarnaast hebben insecten een optimale temperatuur nodig waarin de populatie het beste gedijt. Als het echter te koud of te warm is, zal de populatie langzamer groeien. Dit is de reden dat de aantasting van onze voedselvoorraden het grootste zal zijn in gematigde gebieden, en minder in de tropen. “Gematigde klimaatzones hebben niet de optimale temperatuur, dus als de temperatuur daar stijgt, zullen de populaties sneller groeien,” vertelt Merrill.

Klimaatzones
Uit de resultaten blijkt dat vooral tarwe, dat in koelere klimaatgebieden wordt gekweekt, het meest te lijden zal hebben. Voor rijst ligt het iets anders. Zo wordt dit gewas meestal in tropische gebieden verbouwd. De onderzoekers voorspellen dat de oogst zal stabiliseren, als de mondiale temperatuurstijging boven de 3 graden Celsius gaat uitkomen. “Insecten in de tropen zijn al dicht bij hun optimale temperatuur,” zegt Merrill. “De populaties daar zullen daardoor langzamer groeien. Het is gewoonweg te heet voor hen.”

Minder opbrengsten van rijst, maïs en tarwe zal een behoorlijke klap zijn, omdat zoveel mensen ter wereld op deze gewassen vertrouwen. De drie gewassen samen zijn namelijk verantwoordelijk voor 42% van de calorieën die mensen wereldwijd consumeren. Daardoor zullen de verliezen leiden tot een grotere voedselonzekerheid. Het lot ligt eigenlijk in handen van de boeren. Als zij zich aanpassen aan een veranderend klimaat, zullen ze bijvoorbeeld ook nieuwe manieren moeten vinden om met plagen om te gaan. Dit kunnen ze doen door nieuwe gewassen te introduceren of door pesticiden te gebruiken. Helaas is dit niet voor alle boeren weggelegd. Zo kunnen rijke landen dit zich wel veroorloven, maar zullen armere landen het moeilijker gaan krijgen.

Bronmateriaal

"Global warming: More insects, eating more crops" - University of Vermont (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Keith Ewing / CC BY 2.0

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd