Linkerhersenhelft toch cruciaal voor creabea

Onze ‘zakelijke’ linkerhersenhelft blijkt een zeer belangrijke rol te spelen wanneer we creatief proberen te zijn.

Dat hebben onderzoekers ontdekt. Hun resultaten zijn haaks op het beeld dat velen van hun hersenhelften hebben. Namelijk: rechts is voor de creativiteit en links voor de rationele kant van het verhaal.

Experiment 1
De onderzoekers baseren hun conclusie op experimenten. Ze lieten enkele studenten die leerden voor architect stoeien met vormen. De studenten kregen de vorm 8, een cirkel en de letter C en moesten daar bijvoorbeeld een gezichtje van maken. Tijdens dit experiment werden de hersenen van de studenten gescand.

WIST U DAT…

outside the box zitten mensen creatief maakt?

Experiment 2
Na deze creatieve toets volgde een tweede opdracht. De proefpersonen moesten van drie geometrische vormen een vierkant of een rechthoek maken. Dit is niet zozeer een creatieve opdracht, maar vraagt meer om ruimtelijk inzicht. En ook tijdens dit experiment bestudeerden de onderzoekers de hersenactiviteit van de studenten.

Resultaten
Na afloop vergeleken de wetenschappers de scans die tijdens het eerste en twee experiment waren gemaakt met elkaar. De resultaten zijn opvallend. Tijdens de creatieve opdracht was de rechterhersenhelft het meest actief. Maar deze creatieve opdracht zorgde er ook voor dat de linkerhersenhelft actief werd: actiever zelfs nog dan tijdens het tweede experiment. Het onderzoek wijst erop dat de linkerhersenhelft tijdens creatieve taken een veel belangrijkere rol speelt dan gedacht. “We hebben beide hersenhelften nodig om creativiteit te verwerken,” vertelt onderzoeker Lisa Aziz-Zadeh.

Het doel van de onderzoekers was om meer te weten te komen over de werking van creativiteit. Dat is deels gelukt. Maar er blijven nog wel wat vragen over. Zo hopen de onderzoekers in de toekomst te achterhalen hoe verschillende vormen van creativiteit (bijvoorbeeld zingen versus tekenen) in het brein ontstaan.

Bronmateriaal

"Scientists Search for Source of Creativity" - USC.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door TZA (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd