Vogels kunnen angst ruiken

Ouders van jonge scharrelaars kunnen de angst van hun jongen letterlijk ruiken, zo blijkt uit onderzoek.

Dat hebben Spaanse onderzoekers ontdekt. Ze beschrijven hun bevindingen in het blad Biology Letters.

Vloeistof
De onderzoekers bestudeerden de scharrelaar (Coracias garrulus). Jonge vogeltjes van deze soort moeten overgeven wanneer ze angstig zijn. Ze spugen dan een soort oranje vloeistof uit. De wetenschappers vroegen zich af wat de vogeltjes hiermee wilden communiceren en namen de proef op de som.

WIST U DAT…

…slakken een ritje door het lichaam van een vogel kunnen overleven?

Experiment
Ze zorgden ervoor dat een aantal nesten van scharrelaars met de oranje vloeistof bedekt werd. Ook creëerden ze een controlegroep: nesten die met een ander geurtje werden behandeld. Dat leverde opvallende resultaten op. De nesten die met oranje vloeistof waren bedekt riepen een heel andere reactie op dan de nesten uit de controlegroep. De ouders van de eerstgenoemde nesten kwamen veel later naar het nest terug. Ook bezochten ze het nest minder vaak.

Het bewijst volgens de onderzoekers dat vogels angst kunnen ruiken. Ouders weten zo dat hun nest bedreigd wordt of bedreigd is. En dat is aanleiding tot een iets voorzichtigere benadering.

Bronmateriaal

"Rollers smell the fear of nestlings" - Biology Letters
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door tj.haslam (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd